niedziela, 19 czerwca 2011

Orędzie Matki Bożej, z Medziugorja przekazane Ivanowi 17 czerwca 2011 roku

Objawienie Matki Bożej dla Ivana miało miejsce na górze Podbrdo w obecności tysięcy pielgrzymów. Gospa ukazała się około 22:00. Objawienie trwało kilka minut.
Tuż poniżej figury grupa modlitewna Ivana, z ledwo widocznym w czarnej koszulce Ivanem.
fot: Caritas Of Birmingham
 Po objawieniu Ivan powiedział:

Dziś wieczorem Matka Boża przyszła do nas radosna, wesoła i jak zawsze, na początku pozdrowiła nas swoim matczynym pozdrowieniem:

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Następnie, z wyciągniętymi rękami modliła się nad nami wszystkimi, a szczególnie nad osobami chorymi. Potem powiedziała:

Drogie dzieci, również dzisiaj Matka z radością wzywa was zdecydujcie się na mojego Syna i idźcie razem z moim Synem. Żyjcie moimi orędziami. Szczególnie w tych dniach, które nadchodzą odnówcie moje orędzia w waszych rodzinach. Módlcie się, drogie dzieci, aby mój Syn narodził się  w waszym sercu i w waszych rodzinach. 
Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka modli się z wami i Matka kocha was macierzyńską miłością, dlatego trwajcie. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Potem Matka Boża pobłogosławiła nas swoim matczynym błogosławieństwem, i pobłogosławiła wszystkie przyniesione dewocjonalia. Ja poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, wasze intencje, a szczególnie poleciłem osoby chore.

Na koniec Matka Boża powiedziała: Idźcie w pokoju, drogie moje dzieci.”

PS Serdeczne podziękowanie dla Polskiej Oazy za ngranie orędzia Matki Bożej
PS2 Bardzo dziękuję za tłumaczenie