niedziela, 12 czerwca 2011

Modlitwy dołączone do Nowenny

  1. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
  2. Przybądź, Duchu Święty
  3. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
  4. Litania do Przenajświętszego Sakramentu
  5. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  6. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
  7. Litania do Męki Pańskiej
  8. Litania do Świętego Józefa
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi


Obieram Cię dziś, Maryjo,
w obliczu całego dworu niebieskiego,
na moją Matkę i Panią.
Z całym oddaniem i miłością powierzam
i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę,
wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
a także zasługi moich dobrych uczynków
przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo
dysponowania mną jak niewolnikiem oraz
wszystkim, co do mnie należy,
bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania,
na większą chwałę Bożą teraz i na wieki.
Amen.

św. Ludwik de Montfort2. Przybądź, Duchu Święty

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

3.  Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

4. Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił,
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu,
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza,
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza,
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych,
Jezu, niewinny Baranku Boży,
Jezu, Chlebie Anielski,
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy,
Jezu, przymierze miłości i pokoju,
Jezu, źródło łask wszelkich,
Jezu, pociecho zasmuconych,
Jezu, ucieczko grzesznych,
Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych,
Jezu, lekarzu chorych,
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci,
Jezu, szczęśliwości wybranych,
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie
Od wszelkich pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od wszelkiej pychy,
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu,
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu,
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim,
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej. 

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał,
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił,
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył. 

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi
zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył,
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył,
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył,
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił,
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył,
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył,
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył,
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył,
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył,
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył,
Abyś nas wysłuchać raczył,
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.
R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.

Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

5. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże: Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże: Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże: Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
SERCE JEZUSA, złączone najistoniej ze Słowem Bożym, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Świątnico Bóstwa, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Trójcy Najświętszej przybytku, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przepaści mądrości, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, oceanie dobroci, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, tronie miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, skarbie niewyczerpany, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło łask Boskich, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie grzeszników, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wzorze cnót wszystkich, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończenie miłujące i godne nieskończonej miłości, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło żywej wody wytryskującej do żywota wiecznego, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przedmiocie upodobań Ojca Niebieskiego, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, błagalna ofiaro za grzechy nasze, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przepełnione goryczą dla grzechów naszych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w smutku pogrążone w ogrodzie Oliwnym, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, urąganiem nakarmione, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, miłością zranione, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przeszyte, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, na krzyżu utratą krwi wycieńczone, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, skruszone dla zbrodni naszych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, teraz jeszcze znieważane przez ludzi w Najświętszym Sakramencie miłości, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ucieczko grzeszników, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, umocnienie słabych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pociecho strapionych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wytrwanie sprawiedliwych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie tych, którzy w Tobie ufają, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wielbicieli Twoich słodka obrono, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pomocniku nasz w utrapieniu, które bardzo nas nawiedziły, Zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
 W. Jezu Cichy, Serca Pokornego.
 O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się.

 Boże Wszechmogący, wejrzyj na Serce Najdroższego Syna Twego, przypatrz się zadośćuczynieniom, jakie Ci ofiaruje w imieniu grzeszników, i daj się przebłagać Boskim hołdom jego; przebacz nam grzechy nasze, i zmiłuj się nad nami, w imię Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem, żyje i króluje wraz z Tobą, w jedności Ducha Świętego. Amen.
 W. Najsłodsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
 O. Abyśmy się stali godnymi Ciebie kochać z całego serca.
 Informacje o tekście

6. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen
7. Litania do Męki Pańskiej
Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu, mądrości odwieczna, zmiłuj się nad nami,
Słowo, które stało się ciałem
Nienawidzone przez świat
Sprzedane za trzydzieści srebrników
Wylewające krwawy pot w agonii
Zdradzone przez Judasza
Opuszczone przez uczniów
Policzkowane
Oskarżone przez fałszywych świadków
Słowo, którego Piotr się zaparł
Wyszydzone przez Heroda
Wychłostane przez Piłata
Odrzucone dla Barabasza
Przytłoczone ciężarem krzyża
Ukoronowane cierniami
Odarte z szat
Przybite do drewna
Znieważane przez Żydów
Wyśmiewane przez złoczyńce
Zranione włócznią
Wylewające ostatnią kroplę krwi
Opuszczone przez Ojca
Umierające za nasze grzechy
Zdjęte z krzyża
Złożone w grobie
Zmartwychwstałe w chwale
Wstępujące do nieba
Zsyłające Pocieszyciela
Jezu, nasza Ofiaro
Jezu, nasz Pośredniku
Jezu, nasz Sędzio

Od wszystkich grzechów, wybaw nas, Panie
Od wszelkiego zła
Od gniewu i nienawiści
Od złośliwości i mściwości
Od niewiary i twardości serca
Od bluźnierstwa i świętokradztwa
Od obłudy i chciwości
Od ślepoty rozumu
Od gardzenia Twoimi przestrogami
Od powtórnych upadków po Twoim sądzie
Od niebezpieczeństw duszy i ciała
Od śmierci wiecznej

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Abyś raczył nas oszczędzić
Abyś raczył nam przebaczyć
Abyś bronił Twojego Kościoła
Abyś błogosławił tym, którzy są Twoi
Abyś nawrócił twoich wrogów
Abyś rozszerzył prawdę
Abyś zniszczył błąd
Abyś potrzaskał fałszywych bogów
Abyś zwiększył liczbę Twoich wybrańców
Abyś uwolnił pobożne dusze z więzów
Abyś raczył zjednoczyć nas ze świętymi Twymi w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie
Albowiem przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat

Módlmy się: O Boże, który dla odkupienia świata raczyłeś się urodzić na ziemi i być obrzezany, i być odrzucony, i być zdradzony, i być spętany, i powiedzony na śmierć, i oglądany w nagości wśród szyderstw, być fałszywie oskarżony, umęczony i poraniony, opluty, ukoronowany cierniem, wyszydzony, znieważony, policzkowany, bity rózgami, odarty z szat, przybity do krzyża, podniesiony na krzyżu, policzony między złoczyńców, napojony żółcią i octem, przeszyty włócznią - przez najświętszą mękę Twoja, która oto przypominamy sobie, my, grzeszni słudzy Twoi, i przez Twój święty krzyż i śmierć pełną łaski, uchroń nas od cierpień piekła i powiedź nas tam, gdzie powiodłeś rozbójnika ukrzyżowanego razem z Tobą, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

 8. Litania do Świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.


Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego
Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,
spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,
zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.