sobota, 4 czerwca 2011

Parafia Medziugorje - statystyka z maja 2011 r.Liczba udzielonych komunii św.: 195.500

Liczba koncelebransów: 4010 (129 dziennie)

Źródło: Parafia Medziugorje