sobota, 18 czerwca 2011

Spotkanie z Bł. Janem Pawłem w Medziugorju

Ks. kan. Jarosław Cielecki z Vicką (fot: Barbara Rotter-Stankiewicz)
Wszystkich polskich pielgrzymów obecnych w Medziugorju i tych, którzy pielgrzymują duchowo do tego szczególnego miejsca, zapraszamy do wspólnej modlitwy w łączności z naszym Wielkim Rodakiem Janem Pawłem II.
Msza Święta dla Polaków zostanie odprawiona 23 czerwca 2011 r., w uroczystość Bożego Ciała, o godz. 15 tej na Vionicy.
fot: Barbara Rotter-Stankiewicz
Mszę św. odprawi i będzie modlić się z nami nasz gość mons. Jarosław Cielecki (Vatican Service News), który przywiezie relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.
Będziemy dziękować Panu Bogu za 30 lat objawień Matki Bożej, za dar życia i beatyfikację naszego Wielkiego Rodaka i modlić się w intencjach Matki Bożej.

W ten sposób Bł. Jan Paweł II odwiedzi to szczególne miejsce, do którego pragnął pielgrzymować.
Polska Oaza im bł. Jana Pawła II w Medziugorju.
( Miejsce spotkań i pomocy polskim pielgrzymom od 7 sierpnia 2005 roku.)
Wiesława Maria Kocambasi
Danuta Lis

PS Dziękuję za wiadomość