niedziela, 23 stycznia 2011

Rekolekcje w Parafii św Jakuba w Medjugorju.

Oto wiadomość z dzisiejszych ogłoszeń parafialnych, zainteresowanych zapraszam do łączenia się przez internet z Kościołem w Medjugorju


Od piątku 28 stycznia do niedzieli 30 stycznia odbędą się rekolekcje w Parafii św Jakuba w Medjugorju. Przewodniczył będzie ks. prof. dr.Tomislav Ivanćić.

Program
Piątek,28 stycznia
16.00  Wykład - ks. Tomislav Ivanćić
17.00  Różaniec
18.00  Msza św
19.00  Adoracja Krzyża
20.00 Wykład dla przewodników,osób zaangażowanych w życiu parafii, właścicieli pensjonatów i hoteli


Sobota 29 stycznia
9.30 Wykład dla dzieci i młodzieży
16.00 Wykład - ks. Tomislav Ivanćić
20.00 Wspólnota Miłosiernego Ojca - spotkanie z uzależnionymi


Niedziela 30 stycznia
9.30 Msza św dla dzieci i rodziców - ks.Tomislav Ivanćić
11.00 Suma - ks.Tomislav Ivanćić


PS. Dziękuję za wiadomość

Kiedy pewnego dnia powiesz: pragnę być wielkim świętym w Kościele katolickim, pragnę być zwieńczeniem świętości w ludzkości, kiedy powiesz: Panie chcę, abyś to ze mną uczynił. A jak możesz stać się kimś, jeżeli nigdy nie powiedziałeś o tym Bogu i nie zezwoliłeś Mu na to? Dlaczego ludzie wierzący boją się być takim jak Jezus? Nie bój się, na pewno zawsze będziesz miał swoje krzyże, zawsze będziesz ponosił porażki, ale dopóki jesteś z Bogiem, On wszystko przewyższa”
 – z homilii ks.dr. Ivančića  wygłoszonej na 25 rocznicę objawień Matki Bożej w Medziugorje.

Prof. dr Tomislav Ivančić w Medziugorje
Pewien Europejczyk zabłądził na Saharze. Był spragniony i głodny. Wlókł się ostatkiem sił w nadziei, że odnajdzie oazę i ocali w ten sposób życie. Kiedy już stracił wszelką nadzieję, jego oczom ukazała się nagle zielona oaza. Nie posiadając się ze szczęścia zaczął biec w jej stronę. Nagle jednak zatrzymał się, mówiąc sam do siebie: „Nie, nie wolno mi dać się zwieść. To fatamorgana. Moje oczy widzą również to, co nie istnieje, bo cała moja istota tego pragnie. To nie oaza. Muszę być rozsądny i trzeźwy”. I powlókł się dalej przez piasek Naraz zobaczył przed sobą palmy daktylowe, z których zwisały owoce. Już chciał je zerwać, kiedy znów opamiętał się: „Nie, to nie daktyle, to fatamorgana. Nie wolno mi dać się zwieść”. Kilka kroków dalej jego oczom ukazało się źródło. I kiedy już chciał się nad nim nachylić, jego trzeźwy europejski umysł ostrzegł go: „To tylko fatamorgana. Nie ma żadnego źródła. Muszę umrzeć z pragnienia, głodu i gorąca” 
Kilka dni później przechodzili tamtędy dwaj Beduini. Zdumieli się, ujrzawszy martwego Europejczyka. Jeden z nich rzekł: „Spójrz na tego dziwnego człowieka. Tu, obok wody i daktyli, w cieniu drzew, zmarł z pragnienia, głodu i gorąca „. Drugi wyjaśnił mu: „ Znałem wielu takich ludzi z Europy. Ich rozum nie pozwała im wierzyć w to, co widzą ich oczy i serca”.


Jeśli będziemy mówić o darach Ducha Świętego, natkniemy się na podobną mentalność u współczesnych chrześcijan. Uważa się powszechnie, że cuda i inne obietnice, które Chrystus dał wierzącym, to coś na kształt fatamorgany. Zdarzają się rzadko jak oazy na pustyni i dokonują ich wyłącznie święci. A jednak dary Ducha Świętego istnieją również dzisiaj w Kościele, a obietnice Jezusa urzeczywistniają się także teraz. Prawdą jest i to, że każdy wierzący jest święty przez chrzest i dlatego każdy może te obietnice wypełnić. Jezus powiedział, bowiem:


 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec byt otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię(J 14,12-14).


W Nowym Testamencie wiele mówi się o zdolnościach, które Duch Święty rozdziela między wszystkich, uzewnętrzniając się przez nie. Trzeba znać te zdolności oraz obietnice Jezusa, abyśmy mogli realizować je i żyć nimi. (…)
- fragment z książki ks.dr Tomislava Ivančića "Spotkanie z Bogiem Żywym"


Ks. prof. dr.Tomislav Ivanćić
urodził się w 1938 r. w miejscowości Davor (Chorwacja). Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych w 1966 r. przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji zagrzebskiej. Doktorat z teologii otrzymał na Uniwersytecie Papieskim Gregorianum w Rzymie. Jest profesorem na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu i inicjatorem ruchu modlitewnego w Kościele chorwackim oraz założycielem Wspólnoty Modlitwa i Słowo (MiR). Jego praca naukowa obejmuje szczególnie badanie wymiaru egzystencjalno-duchowego człowieka (był duszpasterzem akademickim), w którym odkrywa możliwości współczesnej ewangelizacji oraz konieczność rozwoju medycyny duchowej, niezbędnej w całościowym leczeniu człowieka. W tym celu rozwinął metodę hagioterapii i w 1990 r. powołał Centrum Pomocy Duchowej w Zagrzebiu, któremu przewodniczy. Przez ostatnie lata kształci animatorów pomocy duchowej oraz rekolekcji ewangelizacyjnych.