poniedziałek, 24 stycznia 2011...Prośmy naszą Matkę, Matkę wszystkich ludzi, aby dzięki Jej miłosiernemu i pełnemu miłości wsparciu zjednoczyli się wszyscy uczniowie Chrystusa. Aby nastała jedna Owczarnia. Aby Królestwo Boże zatriumfowało na całej ziemi...
Ojciec Święty Benedykt XVI (23.01.2011)