poniedziałek, 3 stycznia 2011

Orędzie Matki Bożej z 1 stycznia 2011 r. przekazane przez Ivana

Objawienie miało miejsce tuż po godz.22: 00 na Podbrdo przy białej figurze Matki Bożej 

Po zakończeniu objawienia Iwan powiedział:

Matka Boża przyszła bardzo radosna i szczęśliwa i na początku pozdrowiła nas jak zwykle słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moje drogie dzieci”

Następnie powiedziała:

 „Drogie dzieci, również dziś Matka wzywa was z radością - módlcie się, módlcie się, módlcie się. Módlcie się, drogie dzieci i pomóżcie mi zrealizować plan, który pragnę zrealizować w świecie i w tej parafii. Drogie dzieci, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o powołania w Kościele oraz o mocną wiarę moich kapłanów. Wiedzcie, moje dzieci, że zawsze modlę się z wami, kiedy jest wam najtrudniej, zatem wytrwajcie w modlitwie. Módlcie się razem ze mną. Dzisiaj pragnę również podziękować wam, że odpowiedzieliście, że zaakceptowaliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami"


Matka Boża modliła się przez dłuższy czas nad nami z wyciągniętymi rękami, pobłogosławiła nas swoim matczynym błogosławieństwem.  Poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, wasze intencje, wasze rodziny, a zwłaszcza chorych. Matka Boża odeszła w znaku świetlistego krzyża z pozdrowieniem "Idźcie w pokoju moje drogie dzieci."

PS.Bardzo dziękuję za tłumaczenie : )