czwartek, 13 stycznia 2011

Pobratymstwo

Orędzie, 25. grudnia 2010.

”Drogie dzieci! Dziś Ja i mój Syn Jezus pragniemy dać wam obfitość radości i pokoju, aby każdy z was był radosnym nosicielem i świadkiem pokoju i radości w miejscu, w którym żyje. Kochane dzieci, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
            Okres świąt Bożego Narodzenia i  uroczystości noworocznych jest czasem, kiedy wzajemnie wymieniamy okazjonalne kartki i stosowne życzenia. Często te życzenia bywają jedynie pustymi frazesami, nie związanymi z żadną osobą. Ot, zwyczaj, zwykła formalność, więc i my pozostajemy na nie obojętni.
            Nasza Matka, Królowa Pokoju działa inaczej. Ona razem z Nowonarodzonym Synem daje nam obfitość pokoju i radości. Już same słowa naszej Matki obfitość radości i pokoju mają wymiar ewngeliczny, biblijny, ponieważ to sam Bóg jest obfitością pokoju i radości. On nam siebie daje w darze. Ojciec oddaje Go w ręce Matki, a Ona daruje Go każdemu, kto Go pragnie, wszystkim ludziom dobrej woli. Świat, który zapomina o  rzeczywistości tej wielkiej Bożej tajemnicy, święto Bożego Narodzenia materializuje i przetwarza w próżną zabawę. Tymczasem przyjście na świat Bożego Syna stanowi najmocniejszą interwencję w dziele zbawienia ludzi. Albowiem «Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby nikt nie zginął». Bóg jest miłością, a przez tę miłość wydarza się Boże Narodzenie. Bóg, który nas kocha, zamieszkał pośród nas. Ta tajemnica każe nam zaledwie domyślać się jak wielką miłością obdarza nas Bóg i jak bardzo szanuje naszą wolność. My możemy Jezusa przyjąć lub nie. My możemy Jego Matkę,  dziś szukającej miejsca dla swojego Syna, przyjąć lub nie.
            Medziugorje jest powtórzeniem  tej wielkiej historii i przypomnieniem o naszej odpowiedzialności za wybór. Matka Boża wybrała nas i parafię Medziugorje. Są tacy, którzy w Medziugorju, podobnie jak onegdaj Pasterze, z zachwytem odkryli Matkę z  Dziecięciem  i uszczęśliwieni wracają do swoich domów ze skarbem pokoju i radości. Są też tacy, którzy Jej nie przyjęli. Są również i tacy, którzy na podobieństwo Trzech Mędrców, choć napotykają na swojej drodze wiele przeszkód, wytrwale podążają za gwiazdą, która im wskazuje drogę.  W Medziugorju Bóg działa  przez Maryję i stawia  wymagania. Wędrowanie razem z Matką jako Gwiazdą Przewodnią,  trwa już trzydzieści lat. A przecież nie znużył się lud pielgrzymujący, on trwa na tej drodze. Ani  kryzys ekonomiczny, ani żadne inne ograniczenia, nie zmniejszyły liczby osób, które same czują, że są tu wezwane. To ta część ludzkości, na podobieństwo Mędrców, rozpoznaje nową drogę, która została im wskazana.
Tę nową drogę wskazują słowa Matki zawarte w orędziu: aby każdy z was byl radosnym nosicielem pokoju...
W okresie ogólnego narzekania, kiedy nawet od ołtarza daje się słyszeć słowa pełne krytyki i goryczy, kiedy media przekazują wyłącznie złowieszcze i tragiczne wiadomości, które gaszą światło w sercach ludzi, potrzebni są nam oddani nosiciele pokoju i radości.
Gdzie mieszkają i skąd pochodzą ci mądrzy ludzie, spytacie? To są nasi pielgrzymi! To są prawdziwi chrześcijanie, którzy z godnością i pełnym oddaniem przeżywają swoją wiarę i potrafią radośnie świętować. Oni są błogosławieństwem dla wszystkich. To oni, po kilku dniach spędzonych w odczuwalnej wprost błogosławionej bliskości Matki, wyjeżdżają z Medziugorja z sercem napełnionym pokojem i radością To oni są prawdziwie Mędrcami naszych czasów, którzy  potrafią złożyć swój dar na rzecz umęczonego i zbolałego świata. To są ci, którzy wiedzą o co chodzi i którzy są bardzo potrzebni ludziom zagubionym w tym świecie. To są ci, którzy są gotowi złożyć swoje  świadectwo każdemu, kto zechce ich słuchać. To są ci szczęśliwcy, którzy potrafią nieść pociechę wszystkim nieszczęśliwym. Wynieśli tę radość z Medziugorja, gdzie już daje się przeczuć nadejście nowych, lepszych czasów, w których człowiek będzie szczęśliwy i błogosławiony.
zdj: Kumstvo
W tym miesiącu będziemy się modlić w następujących intencjach:
1.  Ku czci Królowej Pokoju i w Jej intencjach . Będziemy dziękować za trzydzieści lat Jej obecności pośród nas - za każde orędzie, każdą łaskę i za każdego pielgrzyma.
2.   Za widzących, kapłanów i spowiedników w Medziugorju, za wszystkich kaznodziejów, aby pozostali wierni Królowej Pokoju.
3.   Za wszystkie osoby, które w imieniu Kościoła są odpowiedzialne za Medziugorje, aby z pełnym oddaniem i pokorą wypełniły swoją misję. Za chorych i  tych, którzy polecili się naszym modlitwom. Za naszą wspólnotę modlitewną, aby w sposób oddany służyła Królowej Pokoju i Kościołowi, żyjąc orędziami i świadcząc o nich swoim życiem.
W skupieniu i w spokoju, wsłuchujmy się sercem w treść tego orędzia i módlmy się, aby Bóg został w nas uwielbiony i wywyższony. Bądźmy wytrwali w czynieniu dobra i bądźmy posłuszni naszej Matce, bo tylko tak staniemy się błogosławieństewm i pokojem dla innych.
Życzę wszystkim szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku, w którym będziemy obchodzić trzydziestą rocznicę objawień.
Sziroki Brijeg 09.01.2011
zdj: Kumstvo