niedziela, 2 stycznia 2011

Orędzie Matki Bożej z 2 stycznia 2011 r. przekazane przez Mirjane

Objawienie Matki Bożej miało miejsce przy „Niebieskim Krzyżu”. Mirjana przyszła na miejsce objawienia o godz. 8: 55. Objawienie rozpoczęło się o godz. 9: 02 i trwało około siedem minut. Było bardzo zimno, ale pomimo zimna, tysiące pielgrzymów czekało z radością na przybycie Matki Bożej. Część pielgrzymów pozostała po objawieniu, które miał Ivan tuż po godz.22: 00 w nocy przy figurze Matki Bożej. Po zakończeniu objawienia zeszli pod Niebieski Krzyż i pomimo zimna trwali na modlitwie czekając na objawienie Matki Bożej dla Mirjany.
"Drogie dzieci. Dziś wzywam was do jedności w moim Synu Jezusie. Moje macierzyńskie serce prosi, abyście pojęli, że jesteście Bożą rodziną. Ojciec Niebieski obdarzył was  duchową wolnością, jesteście więc wezwani,  aby samodzielnie rozpoznawać  prawdę, dobro i zło. Niech modlitwa i post otworzą wasze serca i pomogą wam odkryć Ojca Niebieskiego przez mojego Syna. Kiedy odkryjecie Ojca, wasze życie będzie podporządkowane pełnieniu woli Bożej i tworzeniu Bożej rodziny, bo tego Syn mój pragnie. Będę z wami na tej drodze. Dziękuję wam.

 Mirjana odczuła, że może Jej powiedzieć: Wszyscy przychodzimy do Ciebie z naszymi cierpieniami i krzyżami. Pomóż nam,  prosimy Ciebie.
Matka Boża wyciągnęła ręce nad nami i rzekła: ” Otwórzcie wasze serca, oddajcie mi swoje cierpienia. Matka pomoże."

Po objawieniu Mirjana powiedziała, że Matka Boża podkreśliła znaczenie kapłańskiego błogosławieństwa.
Mirjana podczas objawienia Matki Bożej 2.1.2011 r.

Zdjęcia: Caritas of Birmingham