czwartek, 2 grudnia 2010

Ojciec Święty Benedykt XVI do pielgrzymów przybyłych z MedziugorjaW czasie środowej Audiencji Generalnej (1.12.2010) Ojciec święty Benedykt XVI zwracając się do pielgrzymów z Chorwacji powiedział:

"Od srca pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike iz župe Svetog Jakova iz Međugorja! Vaše hodočašće u Rim je dio puta priprave za Gospodinov dolazak. Stoga, u nadi budite blagovjesnici Božje ljubavi u vašem narodu. Hvaljen Isus i Marija!"(Radio Watykańskie)


"Z serca pozdrawiam wszystkich chorwackich pielgrzymów, a szczególnie wiernych z parafii św Jakuba w Medziugorje! Wasza pielgrzymka do Rzymu jest częścią przygotowania na przyjście Pana. Dlatego, w nadziei bądźcie zwiastunami Bożej miłości w waszym narodzie. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!"