sobota, 25 grudnia 2010

Doroczne objawienie Matki Bożej dla Jakova z 25 grudnia 2010 r.

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak stało się również w tym roku. Objawienie Matki Bożej rozpoczęło się o 14:25 i trwało 7 minut.


Po objawieniu Jakov powiedział:
„Matka Boża mówiła mi o tajemnicach a na zakończenie powiedziała : „Módlcie się, módlcie się, módlcie się"