sobota, 8 grudnia 2012

Pobratymstwo

Orędzie z Medziugorja z 25 listopada 2012

„Drogie dzieci! W ten czas łaski wzywam was wszystkich do odnowienia modlitwy. Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was przyjął sercem moje wezwanie. Ja jestem z wami i chronię was przed zatraceniem się w grzechu, ale wy musicie otworzyć się na drogę nawrócenia i świętości, aby wasze serce zapłonęło miłością do Boga. Oddajcie Mu swój czas, a On wam się daruje i w ten sposób odkryjecie w woli Bożej miłość i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Droga rodzino modlitewna!

Stoimy w obliczu mocnych słów i zdecydowanego wezwania Królowej Pokoju. To orędzie przypomina nam o świętym czasie Adwentu i Roku Wiary ogłoszonym przez Ojca Świętego. To orędzie stawia nas wobec czasu łaski jakim jest obecność Dziewicy i Matki pośród nas. Jeśli wierzymy, to powyższe motywy powinny inspirować nas do modlitwy. Powinny zachwycać nas wielkie dzieła, które Bóg czyni, a nasza modlitwa powinna stać się pełna zawierzenia, bardziej czysta, pozbawiona pychy i egoizmu. Albowiem na nic zda się znajomość orędzi i wiara w orędzia, jeśli ich nie praktykujemy w życiu. Jeśli wiemy, że modlitwa przemienia świat, nawraca ludzkie serca, chroni i uświęca nas samych i nasze rodziny, a nie modlimy się wspólnie, to jaka z tego korzyść?

Pomyślmy tylko ile czasu przeznaczamy na robienie przedświątecznych zakupów. Jeżeli jednak nie znajdujemy czasu na modlitwę w rodzinie i zaniedbujemy udział w roratach, na pewno nie jesteśmy na prawdziwej drodze prowadzącej do Świąt Bożego Narodzenia. Królowa Pokoju i w tym przypadku mówi bardzo konkretnie, wzywa do odnowienia modlitwy i spowiedzi świętej. W tym orędziu daje się zauważyć mocne wzajemne powiązania między orędziem, modlitwą, spowiedzią święta oraz wezwaniem Królowej Pokoju, abyśmy Jej orędzia przyjęli sercem. Zatem musimy wyzwolić serce przez modlitwę i oczyścić je w sakramencie pojednania.
Czym są bowiem Święta Bożego Narodzenia, które tak bardzo lubimy, jeśli nie mamy czystego serca, a nasza rodzina nie jest właściwie przygotowana do świętowania. Grzech zadomowił się w nas poprzez plugawą mowę, pełną przekleństw. Grzech wszedł do naszych nawet najbardziej ubogich domów poprzez współczesne środki przekazu i zatruwa swoim śmiercionośnym jadem serca młodzieży promując niemoralne treści i pogańskie obyczaje w różnego rodzaju serialach. Rezultaty tej demoralizacji i złych zachowań już są widoczne w naszych szkołach, na weselach i na wielu innych uroczystościach. W tych zjawiskach wyraźnie widać jak łatwo otwieramy się na grzech. Grzech wchodzi w nasze serca na różne i niezliczone sposoby. Jest tylko jedna droga, aby się z niego uwolnić, tą drogą jest SAKRAMENT SZCZEREJ i PEŁNEJ SKRUCHY SPOWIEDZI.

A jak otworzyć się na nawrócenie i drogę świętości? Drogę nawrócenia wskazał nam sam Pan Jezus i Jego święci poprzez przykład ich codziennego życia. Nawrócenie zaczyna się przede wszystkim od podjęcia decyzji o wkroczenie na drogę nawróceniu, a potem na konsekwentnym kroczeniu tą drogą. Królowa Pokoju obiecuje nam swoją pomoc i ochronę na tej drodze. To jest czas nawrócenia, czyli czas, aby wycofać się z wszelkich błędów i grzechów. Przez post i modlitwę, przez sakramenty i Słowo Boże mamy wyzwolić się ze starego człowieka, mamy porzucić zło tak jakbyśmy zrzucali z siebie z siebie brudne i potargane łachmany. Musimy wreszcie uwierzyć, że nasze nawrócenie jest potrzebne i możliwe, a każdy z nas jest wezwany do świętości. Ukazuje to misterium Wcielenia i Bożego Narodzenia. Bóg przyszedł do nas poprzez narodzenie się w Betlejem ofiarując wszystkim ludziom pokój i zbawienie. Ofiarował i wskazał nową drogę prowadzącą do Boga.

Matka Jezusa zna dobrze drogę nawrócenia i świętości. Jezus na tej drodze wspierał swoją Matkę Słowem, obsypując Ją swoimi darami i łaskami. W tym orędziu pobrzmiewa echo betlejemskich wydarzeń: trzeba się zatem zwrócić do Boga i Jemu poświęcić swój czas, tak jak to uczynili Pasterze i Mędrcy ze Wschodu. Na tej drodze Gwiazda Przewodnią jest Dziewica Maryja, która wskazuje na Jezusa. Oświetla nasze kroki i przygotowuje nas na spotkanie z Jezusem, który po to przyszedł na świat, aby nikt nie zginął.


To są dni łaski, kiedy mamy otwierać się na innych, na tych którzy się zagubili i nie są ukierunkowani na Boga. Ojciec Święty również wzywa nas do zaangażowania się w apostolat na rzecz innych. W liście skierowanym do wiernych w Roku Wiary Papież proponuje, aby otworzyć bramy wiary i umożliwić wszystkim patrzenie przez te bramy, tak aby każdy mógł dojść do wiary. Łatwo zauważyć harmonijne współbrzmienie pomiędzy orędziami Maryi i nauczaniem Ojca Świętego z Jego programem dla całego Kościoła.

Zgodnie z zapowiedziami Komisji badającej fenomen duchowy Medziugorja, wkrótce należy się spodziewać słowa Papieża i jego nauczania w odniesieniu do Królowej Pokoju i Jej obecności w Medziugorju i w Kościele. Jeżeli nasze serca nie płoną z miłości do Boga i Matki Bożej do Kościoła i grzeszników, to znaczy że nie zrozumieliśmy Maryi, ani Jej orędzi. Zatem z wielką żarliwością dokonajmy odnowy swojego powołania i bądźmy świadomi misji, której się podjęliśmy: żyjmy zgodnie z orędziami i czyńmy wszystko, by inni też się o nich dowiedzieli. Tak więc niech ten Adwent będzie dla nas również czasem wyczekiwania na słowo Kościoła w sprawie Medziugorja. Niech ten fakt zachęci nas do bardziej gorliwej modlitwy i do nawrócenia, do życia w świętości w wymiarze indywidualnym, rodzinnym i społecznym,

W Adwencie modlimy się w następujących intencjach:

1. Za Kościół, aby w całym świecie włączył się w przygotowania na przyjście Pana. Za wszystkich chrześcijan o ich duchowe przebudzenie i ożywienie wiary i miłości do Jezusa narodzonego w Betlejem. Za wszystkich ludzi, aby rozpoznali, że Bramy Wiary są w Kościele.
2. O obfitość łask Bożych, aby ożyły ludzkie serca i sakramentalne życie w Kościele, a szczególnie spowiedź święta. O odnowienie i nawrócenie wszystkich rodzin zranionych niewiarą i egoizmem.

3. Za parafię w Medziugorju i ruch medziugorski w całym świecie, aby stał się prawdziwym Betlejem dla Jezusa i Jego Matki. Za pielgrzymów, aby w Medziugorju nauczyli się szukać Jezusa i by odnaleźli go w Kościele.

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego.
Dziękuję