niedziela, 30 grudnia 2012

Orędzie Matki Bożej przekazane przez widzącego Ivana, 28.12.2012.

Relacja widzącego Ivana z objawienia Matki Bożej:

Pragnę pokrótce opisać spotkanie z Matką Bożą, które miało miejsce dziś wieczorem,  takimi słowami jakie znam, ponieważ bardzo trudno jest opisać spotkanie z Matką Bożą, gdyż każde słowo jest zbyt ubogie by oddać piękno takiego spotkania. Szczególnie jest mi trudno opisać Jej   matczyn miłość. A  więc powiem wam najkrócej i najprościej jak potrafię. Dziś wieczorem Matka Boża przyszła bardzo radosna i szczęśliwa. Pozdrowiła nas wszystkich swoim Macierzyńskim błogosławieństwem.

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moje drogie dzieci”

Następnie Matka Bożą modliła się nad nami z wyciągniętymi rękami przez dłuższą chwilę, a szczególnie za obecnych tu chorych. Potem powiedziała:

„Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was do radości, wzywam was ponownie do radości. Jednocześnie wzywam was do odpowiedzialności. Drogie dzieci, przyjmujcie moje orędzia w poczuciu odpowiedzialności i żyjcie według nich, ponieważ żyjąc moimi orędziami pragnę doprowadzić was do mojego Syna. Przez te wszystkie lata jestem razem z wami, a mój palec wskazuje na mojego Syna Jezusa, ponieważ wszystkich was  pragnę Jemu przekazać. Dlatego w ciągu najbliższych dni waszym zadaniem niech będzie zadanie sobie pytania: ” Co mogę uczynić , aby moje serce było bliżej Jezusa?  Co muszę opuścić, z czego muszę zrezygnować, aby moje serce było bliżej Jezusa? Drogie dzieci, modlę się za was wszystkich, aby wasza odpowiedź brzmiała: „Tak, chcę być bliżej Jezusa!” Dziękuję drogie dzieci za to, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie i powiedzieliście  tak.

Następnie poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, wasze intencje, wasze rodziny, a szczególnie chorych. Wtedy Matka Boża  nadal modliła się jakiś czas za kapłanów i za powołania w Kościele. Potem modląc się odeszła w znaku krzyża i światła, z  pozdrowieniem:

„Idźcie w pokoju, drogie moje dzieci”.
Dziękuję!

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję :)