wtorek, 25 grudnia 2012

Orędzie z 25 grudnia 2012 r.(Medziugorje)

fot: Wydawnictwo Księży
Sercanów
Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus i nie przekazała żadnego orędzia, ale Dziecię Jezus powiedziało: "Jestem waszym pokojem, żyjcie według moich przykazań."

Matka Boża i Dziecię Jezus wspólnie pobłogosławili nas znakiem krzyża.


PS Od 25 stycznia 1987 roku, Matka Boża przekazuje orędzia każdego 25 - tego dnia miesiąca za pośrednictwem widzącej Mariji Pavlović-Lunetti.