niedziela, 23 grudnia 2012

Adorujcie mojego Syna...

"Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, za którymi tęsknicie..." (Matka Boża w Medziugorje, 25 października 2012 r. )

fot: Marco MÐj Piagentini