wtorek, 6 września 2011

Rekordowy miesiąc sierpień

W miesiącu sierpniu padł rekord pod względem liczby pielgrzymów nawiedzających Medziugorje
fot: Glasnik Mira
W sierpniu bieżącego roku w Medziugorju udzielono ponad 400 tysięcy (406.300), komunii, co stanowi swoisty rekord w statystykach od początku objawień.  W ślad za tym idą dane dotyczące liczby kapłanów koncelebrujących msze święte. Było ich 7.280, przeciętnie po 234 dziennie. Rzeka pielgrzymów płynie do Medziugorja nadal, poczynając od pierwszych dni września. Według danych z Centrum Informacji od 1 września br. w Medziugorju przebywają grupy z następujących krajów: Polska, Belgia, Słowacja, Liban, Hiszpania, Argentyna, Węgry, Austria, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia,USA i Anglia. Pośród licznych pielgrzymów udało się nam nawiązać rozmowę z o. Franko Gindru,  kapłanem z Danii, prosząc go, aby podzielił się z nami swoimi doświadczeniami. O.Frank jest tutaj po raz pierwszy. Odczuwa szczególną bliskość Matki Bożej. „Od dawna nie miałem takiego odczucia. Modlę się za moich rodaków, którzy utracili nadzieję w życiu.  Powrócę ponownie do Medziugorja!” , powiedział nam ten kapłan.
Po raz pierwszy w Medziugorju przebywa również Kim Beck z USA. Mówi tak: „Wprost nie mam słów, aby opisać, jak  tu jest dobrze. Odczuwam miłość, wielką miłość Bożą, bardzo wyraźnie. Nie byłam jeszcze u spowiedzi, ale wieczorem pójdę. Msza święta jest czymś wyjątkowym. Odczuwam obecność Ducha Świętego i to mnie bardzo porusza. Któregoś wieczoru byłam na międzynarodowej mszy, a przedtem na modlitwie różańcowej.  Brak mi po prostu słów, aby opisać te emocje i tę miłość naszego Pana. Mówi, że to doświadczenie jest ważne dla wielu pielgrzymów: „Medziugorje przemieni serca ludzi, ich dusze, zostaje im dana miłość Boża, aby zobaczyli drogę jaką powinni pójść w życiu i by stali się świadectwem dla świata. Myślę, że z Medziugorja możemy zmienić świat na lepsze” - rzekła Kim.
Źródło: Parafia Medziugorje
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję :)