czwartek, 1 września 2011

Monstrancja dla Sanktuarium Królowej Pokoju

22.06.2011 r. została przekazana Monstrancja dla Sanktuarium Królowej Pokoju w MedziugorjeJako dar pielgrzymów całego świata dla Królowej Pokoju za Jej obecność pośród nas przez 30. lat została ufundowana dla Parafii monstrancja. Inicjatywa wyszła ze Stowarzyszenia Communita Regina della Pace, a realizacja została wykonana w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego i przez jego zespół.
W encyklice Eclessia de Eucharystia – bł. Jan Paweł II pisał: „Maryja pierwsze tabernakulum w historii wskazuje nam i ofiaruje Chrystusa, naszą Drogę, Prawdę i Życie (J 14,6). Jeżeli pojęcia Kościół i Eucharystia są ze sobą nierozerwalnie związane, to samo dotyczy Maryi i Eucharystii” (57).
Delikatny gest ofiarowania i miłości dostrzegamy w monstrancji, która przyjęła Jej wizerunek. Przeźroczystość kryształu, który jest konstrukcją tego naczynia eucharystycznego podkreśla, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nadprzyrodzonym a zawartym w słowach Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus. Maryja była wezwana do wiary, że Ten którego poczęła za sprawą Ducha Świętego był Synem Bożym (Łk 1,30-35). Otoczona wraz z Synem „światłością jakby szatą” odświętną, w której kamienie szlachetne oznaczają prawdy duchowe. Są symbolem oświecenia, nieskazitelności, wyższości i wytrwałości. Podobna symbolika zawarta jest w ich barwie np.: kolor biały – określa czystość i wieczną chwałę, żółty – majestat i chwałę Boga, zielony – dziewictwo i nadzieję, błękit – wierność, nieskazitelność, bezpośrednie obcowanie z Bogiem.
Do wykonania monstrancji użytych zostało dwanaście meteorytów (chondryty NWA). Ich nieziemskie pochodzenie symbolizuje wieniec z „gwiazd dwunastu”. Kustodium, w którym jest umieszczona Eucharystia można wyciągnąć z monstrancji i umieścić w osobnej podstawie z przeznaczeniem do błogosławieństwa lub przeniesienia do tabernakulum.
Wysokość monstrancji wynosi 1,5 m, a z tronem do przenoszenia i ustawiania 1,85 m. Waga samej kryształowej monstrancji – 25 kg, waga podstawy, w której jest umieszczona 20 kg. Do wykonania użyto szlachetne kamienie i kruszce.
-------------------------------------------

List intencyjny przeczytany w czasie przekazania monstrancji dla parafii Medziugorje


„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. (J 14,2ab
)

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest już dziś doświadczeniem nieba na ziemi.
Jest otwarciem na dar pokoju, który rodzi się w naszych sercach i ma trwać w relacjach miedzy ludźmi na całym świecie jako fundament upragnionego pokoju społecznego i politycznego.
W duchu nauczania Błogosławionego Jana Pawła II, niezłomnego orędownika i pielgrzyma pokoju oraz w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażony 1 stycznia 2007 r w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju tymi słowami:„Pragnę zwrócić się do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw” trwajmy przed Eucharystycznym Chrystusem, prosząc o dar pokoju dla naszych serc.
Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace wyraża wdzięczność za otwarte i życzliwe przyjęcie naszej inicjatywy przekazania dla Sanktuarium w Medugorju Monstrancji, będącej symbolem podziękowania pielgrzymów przybywających do tego miejsca modlitwy. Miejsca, gdzie tak wielu otrzymało Boże łaski poprzez wstawiennictwo Królowej Pokoju w okresie ostatnich 30 lat.
Wyrażamy naszą wielką radość z włączenia Sanktuarium w Medugoje do Dzieła Apostolstwa Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju - idei „12 Gwiazd Korony Królowej Pokoju” – obejmującej Ziemię łańcuchem ludzkich serc trwających w modlitewnym zjednoczeniu z Eucharystycznym Jezusem – Księciem Pokoju.

Wzorem papieskiego zawołania błogosławionego Jana Pawła II „Totus Tuus” zawierzamy całe to dzieło Maryi – Królowej Pokoju.

Bądźmy w łączności z adorującymi w intencji pokoju na całym świecie, a w sposób szczególny z czuwającymi na modlitwie w Jerozolimie, Sanktuarium Królowej Pokoju w Kazachstanie oraz wielu innych  miejscach na świecie.
Razem z Maryją Królową Pokoju utwórzmy łańcuch modlitwy obejmujący całą Ziemię.
---------------------------

 

PS Przypominamy, że jest to idea ogarniająca nie tylko Medziugorje, ale jeszcze inne miejsca i nie tylko Polaków, i jeżeli ktoś może to prosimy o wsparcie, aby uregulować należności kosztów, które czy to do tej czy innej "Gwiazdy" będą potrzebne. 

Wszystkich ludzi Medziugorja prosimy o włączenie się w budowanie tego Dzieła w sposób duchowy poprzez modlitwę i materialny.

Więcej wiadomości i numer konta na:


Wszystkim składamy staropolskie: Bóg zapłać.