sobota, 3 września 2011

Parafia Medziugorje - statystyka z lipca 2011 r.

Liczba udzielonych komunii świętych: 406300

Liczba koncelebransów: 7280 (234 dziennie)Źródło: Parafia Medziugorje