piątek, 9 września 2011

Jugosłowiańska bezpieka robła wszystko, aby zniszczyć o. Jozo Zovko OFM

8 września 2011 - Katolicka Agencja Informacyjna, "Rome Reports" poinformowała o ujawnieniu nowych dokumentów pokazujących jak komunistyczny reżim byłej Jugosławii próbował zdusić i zdyskredytować objawienia Matki Bożej w Medziugorje(zobacz nagranie).
o. Jozo Zovko OFM
Dokumenty które ujawnił chorwacki dziennikarz Žarko Ivkovic  w książce "The Mystery of Medjugorje" (Tajemnica Medziugorje) pokazują, w jaki sposób rząd szpiegował, szantażował, zastraszał i dyskredytował kilka osób związanych z objawieniami. W sposób szczególny kierownika duchowego wizjonerów  - franciszkanina o. Jozo Zovko.

Dziennikarz odkrył dokumenty w archiwach służb bezpieczeństwa byłej Jugosławii, SDB (Slużba državne bezbednosti – Służba Bezpieczeństwa Państwa).
Komuniści postrzegali objawienia, jako ruch przeciwko rządowi. Dowody wskazują na to, że władze państwowe wykorzystywały podsłuch, szantaż i fałszywą dokumentację w stosunku do członków Kościoła, aby zatrzymać zwolenników objawień.

W tym czasie biskup Zanic był czołowym krytykiem objawień, według autora książki te fałszywe dokumenty miały wpływ na opinię biskupa.
Teraz dokumenty zostaną przeanalizowane przez Międzynarodową Komisję Watykańską powołaną do zbadania objawień w Medziugorje. Komisję powołał  Ojciec Święty Benedykt XVI w 2010 r.

Źródło: Rome Reports

PS: Tłumaczenie własne