wtorek, 9 sierpnia 2011

Zakończył się XXII Festiwal Młodych w Medziugorje

XXII Międzynarodowy Festiwal Młodych, który rozpoczął się 1 sierpnia 2011r. pod hasłem „ Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa ” (Łk 1, 38)., zakończył się w sobotę 6 sierpnia Mszą św. na górze Kriżevac. Dziękczynnej Eucharystii o godz. 5 rano przewodniczył o. Danko Perutina, OFM - dyrektor festiwalu. Dzień wcześniej, wieczorem 5 sierpnia, proboszcz o. Petar Vlasic OFM, jako gospodarz parafii Medziugorje zaprosił młodych ludzi na następny XXIII Festiwal, który odbędzie się w sierpniu 2012 r. Pierwszego dnia festiwalu na spotkaniu modlitewnym zebrało się dziesiątki tysięcy młodych ludzi z sześćdziesięciu krajów ze wszystkich kontynentów. W tych dniach zostało zarejestrowanych w parafii ponad 600 kapłanów z całego świata. Poświęcili oni dużo czasu służąc młodym ludziom w konfesjonałach.
fot: Parafia Medziugorje
W środę 3 sierpnia po wieczornej Mszy św. odbyła się tradycyjna procesja uliczkami parafii Medziugorje z figurką Matki Bożej. W procesji z zapalonymi świecami uczestniczyła ogromna ilość pielgrzymów. Program był tłumaczony symultanicznie na osiemnaście języków. Oprawę muzyczną wraz z międzynarodowym chórem i orkiestrą tworzyło sto osób z dwudziestu krajów, pod kierownictwem prof. Dimitra Bunoza. W pierwszym dniu akredytowało się wielu dziennikarzy z różnych mediów międzynarodowych. Obraz i dźwięk transmitowało wiele portali internetowych z całego świata. (zdjęcia)
Fot: Parafia Medziugorje