piątek, 19 sierpnia 2011

Pieszo z Góry Krzyży na Litwie do Medziugorje

Piesza pielgrzymka Litwinów do Medziugorje rozpoczęła się 24 czerwca 2011 r. Pątnicy mają do pokonania ok. 2 300 kilometrów. Wyruszyli z Góry Krzyży* (lit. Kryžių kalnas) na Litwie.

Góra Krzyży (fot: Wikipedia)
Trasa pielgrzymki wiedzie przez Polskę, Słowacje, Węgry, Chorwacje i Bośnie i Hercegowinę gdzie znajduje się Medziugorje. Grupa liczy 27-30 osób. Niektórzy wracają na Litwę w związku ze stanem zdrowia, inni dojeżdżają i zasilają grupę. Są to ludzie starsi i młodzi. Uśmiechnięci, serdeczni, skromni. Idą codziennie około 30 – 40 km. Niosą duży krzyż, jako znak wiary i tradycji, dwie figurki - Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Królowej Pokoju z Medziugorje oraz cztery flagi – Watykanu, Litwy, Polski i niebieską flagę z wizerunkiem Matki Bożej. Są bardzo rozmodleni. Podczas drogi modlą się o chrześcijańską Europę, w intencji młodzieży i o pokój na świecie. Pielgrzymując przez Polskę zatrzymywali się w parafiach gdzie często było więcej chętnych do ich ugoszczenia niż uczestników pielgrzymki.
To już piąta tak długa piesza pielgrzymka  Litwinów. W minionych latach odwiedzili już Rzym, Jerozolimę, Lourdes i Fatimę. Na miejsce do parafii Medziugorje pątnicy pragną zdążyć na 14 września a więc w dniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Szczególnie uroczyście obchodzonego w parafii Medziugorje.
  
 *Góra Krzyży (lit. Kryžių kalnas) – niewielki pagórek (około 10 m.) położony kilkanaście kilometrów na północ od Szawli (Litwa). W miejscu tym postawiono w 1430 r. kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Nad kapliczką górował wielki krzyż. Po upadku powstania listopadowego w 1831 r. zaczęto tam masowo przynosić i stawiać kolejne krzyże i od tego czasu przybywa ich stale. Stawiane są, bądź podwieszane na już stojących, różnej wielkości, od ogromnych kilkumetrowych aż po całkiem miniaturowe. W okresie władzy sowieckiej 1941-90 wielokrotnie próbowano zmusić mieszkańców do zaprzestania pielgrzymowania w to miejsce, a w 1961 r. podjęto próbę całkowitej jego likwidacji przy pomocy pił, siekier i buldożerów. Mimo to krzyże wciąż stawiano. Liczba krzyży nie jest dokładnie oszacowana. Oceania się, że samych krzyży stojących jest ok. 50 tysięcy, natomiast licząc z położonymi i podwieszonymi ich liczba może wynosić 150-200 tys. Ojciec święty bł. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki na Litwę w dniu 7 września 1993 r. celebrował na Górze Krzyży Mszę św. Wtedy jak mówią Litwini, papież wskazał im drogę wolności i niepodległości. Polecam bardzo ciekawy artykuł „Góra Krzyży w Szawlach” zamieszczony w Tygodniku Katolickim „Niedziela”