piątek, 26 sierpnia 2011

Matka Boża zaprasza nas do bycia odpowiedzialnym

„ … Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani…”  (25.8.11 r.)

Ivan Dragicević podczas swej retrospektywnej wypowiedzi o pierwszych 30 latach objawień oraz o stopniu (skali) przyjęcia orędzi Matki Bożej odszedł od zwyczajowego stylu świadka podczas piątkowego (24.06.11 r.) spotkania.
Wspominając o stopniu przyjęcia orędzi Matki Bożej, często poruszanego przez niego tematu, okazał się również niespotykanie proroczy:
„Te objawienia Naszej Pani są ogromnym rozdrożem dla ludzkości, nowym wezwaniem, nową drogą, nową przyszłością dla rodzaju ludzkiego. Ale jak bardzo świadomi jesteśmy tych orędzi? Czy wchodzą one do naszego serca? Czy nimi żyjemy? Od trzydziestu lat otrzymujemy orędzia, można by powiedzieć, że codziennie. Czy potrafimy nimi żyć w naszym życiu każdego dnia? Przez kilka lat mieliśmy orędzia w każdy czwartek a potem raz w miesiącu. Dlaczego? Matka Boża dawała nam więcej czasu na zrozumienie każdego orędzia. Ważne jest by dobrze używać naszego czasu, żyć orędziami”.
Podkreślając, że powyższa wypowiedź nie odnosi się do 10 tajemnic powierzonych przez Maryję widzącym Ivan kontynuował:
 „Wielu pielgrzymów, nawet kapłanów, nie rozumie, dlaczego Matka Boża przychodzi codziennie, co mogłaby mi mówić każdego dnia i co ja mógłbym mówić Jej. Muszę wam powiedzieć, że dużo rozmawiamy! Pewnego dnia, gdy rzeczy zostaną ujawnione zrozumiecie, otworzą się wam oczy.  Gdy zobaczycie fizyczne zmiany, które wydarzą się na świecie, zrozumiecie dlaczego przychodziła codziennie. Czas przed nami jest czasem ogromnej odpowiedzialności. Każdy jest odpowiedzialny. Każda rodzina jest odpowiedzialna. Musimy prowadzić nasze rodziny duchowo i oprzeć nasze życie na Ewangelii. Musimy wprowadzać w życie to, czego naucza Ewangelia. To jest orędzie tych 30 lat. To nic nowego, znamy to z Kościoła, ale tym nie żyjemy. Matka Boża zaprasza nas do bycia odpowiedzialnym”.
Źródło: Echo Maryi Królowej Pokoju

PS Dziękuję