niedziela, 7 sierpnia 2011

Parafia Medziugorje - statystyka z lipca 2011 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 204.500

Liczba koncelebransów: 5783  (185 dziennie)