wtorek, 26 stycznia 2010

Uroczyste ślubowanie medziugorskiej FRAMY


Członkowie młodzieży franciszkańskiej (FRAMA) z parafii Medziugorje w niedzielę 24 stycznia złożyli uroczyste śluby podczas Mszy św. o 18:00, której przewodniczył o. Marinko Šakota, OFM. W koncelebrze uczestniczył również o. Danko Perutina, OFM, opiekun duchowny medziugorskiej Framy. 63 młodych ludzi złożyło po raz pierwszy lub odnowiło swoje śluby, a w uroczystości udział wzięła młodzież franciszkańska z Humaca (Ljubuški), wzbogacając uroczystość śpiewem. Oprócz nich przyjechała młodzież z Čerina, Čitluka, Drinovaca, Gorice, Sovića, Ružića i innych okolicznych miejscowości. O. Marinko w czasie kazania mówił o sile młodości, przypomniał, że prawdziwi chrześcijanie kochają i Boga i człowieka. W modlitwie młodzież nie zapomniała o prof. Martinie Pero Borasie, który pozostawił niezatarty ślad w ich sercach, starając się również o to, by składanie ślubów miało jak najbardziej godny i uroczysty charakter. Pod koniec Mszy św. zebranych pozdrowił proboszcz medziugorski o. Petar Vlašić, OFM. Pogratulował młodym ludziom za ważny krok, którego dokonali w swoim życiu i podziękował o. Danko za to iż niestrudzenie prowadzi młodzież ścieżkami św. Franciszka. Po Mszy św. młodzież spotkała się w salce parafialnej. FRAMA w Medziugorju działa od 1995 r. Młodzież poprzez śpiew, modlitwę i inną działalność daje wkład w owocne życie duchowe parafii.
żródło: Parafia Medziugorje