środa, 27 stycznia 2010

Jan Paweł II a Medziugorje

W „Dzienniku Polskim” jest artykuł Ks. Jarosława Cieleckiego poświęcony książce ks. prałata S. Odera pt. "Dlaczego jest świętym. Prawdziwy Jan Paweł II przedstawiony przez postulatora procesu beatyfikacyjnego". Ks. prałat jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Oto fragment:


(…) Autorzy cytują również słowa Jana Pawła II z jego listu do przyjaciela z Krakowa, Marka Skwarnickiego, świadczące, że codziennie papież łączył się w modlitwie z wszystkimi, którzy pielgrzymują do Medjugorje i tam się modlą - pielgrzymował tam w sposób duchowy. Przytaczają też słowa, jakie powiedział Jan Paweł II do zmarłego w 2006 r. biskupa Hnilicy: "Gdybym nie był papieżem, to zapewne byłbym w Medjugorje pierwszym, który tam pielgrzymuje i tam bym spowiadał".


Zapytałem w związku z tym, ks. kard Martinsa, jaki wniosek, co do tego miejsca mamy wyciągnąć. Czy możemy je zanegować, jak ostatnio niektórzy próbują? Kardynał odpowiedział: - Skoro tamto drzewo wydaje dobre owoce, to nikt nie może go ani potwierdzić ani zanegować. Ja nie jestem przeciwny Medjugorje.

zobacz całość artykułu

żródło: Dziennik Polski