niedziela, 17 stycznia 2010

Modlitwa oddania się Trójcy Świętej przez ręce Maryi

Maryjo Ty nas zaprosiłaś, abyśmy się oddali Twemu
Niepokalanemu sercu.
Jesteśmy świadomi, że Twoim jedynym pragnieniem
jest zbliżenie nas do Boga, ponieważ Ty nas
nieskończenie kochasz
i chcesz byśmy byli szczęśliwi.
***
Dzisiaj chcę odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
Tak jak Jezus umierając na krzyżu podarował mi
Ciebie, także ja chcę oddać się Tobie.
Na Twoje ręce odnawiam przyrzeczenia chrzcielne
i oddaję się Twemu Niepokalanemu Sercu,
  by móc całkowicie należeć do Trójcy Świętej.
***
Maryjo, Tobie oddaję moje serce, moją duszę
mego ducha i moje ciało, moje talenty i dary,
moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość.
***
Weź mnie w Twe ramiona i pomóż mi kochać Jezusa,
Jak Ty Go kochasz!
Z Tobą chce się uczyć słuchać Słowa Ojca
i wypełniać Jego Wolę
Tak jak Ty Maryjo chcę otrzymać
i przyjąć do mego serca Ducha Świętego.
***
Z Tobą Maryjo, chcę uczyć się kochać wszystkich ludzi,
ponieważ oni należą do Twego Syna Jezusa.
Oddaję się Tobie, aby moja modlitwa
stała się modlitwą serca,
w której znajdę pokój, radość, miłość i moc
do pojednania się z moimi braćmi i siostrami
***
Oddaję Tobie także całą moją rodzinę,
wszystkich moich przyjaciół
i wszystkich ludzi, a szczególnie tych,
którzy najbardziej potrzebują
w tym momencie pomocy i miłosierdzia Bożego.
***
Chcę jak Jezus w Nazarecie żyć przez wszystkie dni
mego życia przy Twoim boku.
Od tej chwili wszystko we mnie wraz z Tobą
niech wielbi Pana.
Niech moje serce raduje się w Bogu moim Zbawicielu.
Amen
Orędzie z dnia 25 października 1988r. (Medziugorje)

"Drogie dzieci! Moim zaproszeniem jest orędzie, które daję wam do codziennego wprowadzania w życie, szczególnie po to, bym mogła was, drogie dzieci, poprowadzić bliżej Serca Jezusowego. Dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy poświęcenia się Jezusowi, mojemu Drogiemu Synowi, aby każde z waszych serc należało do Niego. Wzywam was także do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jako rodziny i parafia, tak byście wszyscy poprzez moje ręce należeli do Boga. Dlatego też, drogie dzieci, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, lecz dla zbawienia waszych dusz. Szatan jest silny, dlatego też poprzez wytrwałą modlitwę przytulajcie się do mojego Matczynego Serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."
źródło: "Regina Pacis"-Bijakovici- Medjugorje