czwartek, 21 stycznia 2010

Papież Benedykt, kardynał Schönborn i Medziugorje

18. stycznia 2010
Jeden z włoskich portali internetowych rozpowszechnia „szalone teorie spiskowe” o odbytym spotkaniu miedzy papieżem Benedyktem XVI i kardynałem Schönbornem – biskup Mostaru upublicznia bez pytania o zgodę prywatny fax kardynała.

Wysokiej rangi austriacki dostojnik kościelny wskazał, że owe historie spiskowe włoskiej strony „Papanews” o wizycie kardynała Schönborna u papieża w ubiegły piątek i kolportowane pogłoski w zestawieniu z faxem do biskupa Mostaru są całkowicie „bezpodstawne”.

Włoski portal internetowy w końcu tygodnia podjął próbę wytworzenia zależności pomiędzy spotkaniem papieża Benedykta i kardynała Schönborna a faxem wiedeńskiego kardynała do biskupa Mostaru z ubiegłego piątku.

W owym faxie z Rzymu wiedeński kardynał napisał do biskupa Mostaru Ratko Perica, między innymi: „Ekscelencjo, Drogi Współbracie w Chrystusie! Twoje pismo z 2. stycznia tego roku otrzymałem. Jest mi przykro, że odniosłeś wrażenie, że moja pielgrzymka do Medziugorja miałaby zaszkodzić pokojowi. Zapewniam, że nie to było moim zamiarem” .

Biskup Mostaru natychmiast kazał opublikować na oficjalnej stronie internetowej diecezji osobisty fax bez porozumienia się z wiedeńskim kardynałem.

„Papanews” w piątek po południu skonstruowała wskutek powyższego zależność pomiędzy wizytą wiedeńskiego kardynała u papieża a faxem i bez wszelkich podstaw stwierdziła, że kardynał, z powodu swojej podróży do Medziugorje został w trakcie spotkania „przywołany do porządku” przez papieża.

Jak mógł się dowiedzieć kath.net z dobrze poinformowanych rzymskich kręgów katolickich, treść tych rozmów znają dokładnie jedynie dwie osoby: papież Benedykt XVI i kardynał Schönborn.

Benedykt XVI dotychczas nie wypowiedział się odnośnie fenomenu Medziugorja. Jednakże otwarcie nie „dotykał” kardynałów i biskupów, którzy byli w Medziugorje i myślą o nim pozytywnie.

Całkiem przeciwnie: w ten poniedziałek bp. André-Mutien Léonard został mianowany arcybiskupem Brukseli. Także właśnie Léonard był wielokrotnie w Medziugorje – podobnie jak ponad 1000 innych biskupów.

źródło: Katolicki portal kath.net