niedziela, 28 kwietnia 2013

Za każdym razem, gdy gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy wspierani przez duchową obecność Matki Jezusa, abyśmy otrzymali dar Ducha Świętego

fot: Radio Watykańskie
"Niech Maryja uczy nas, co znaczy żyć w Duchu Świętym i co znaczy przyjmować nowość Boga w naszym życiu. Ona poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego, każdy chrześcijanin, każdy z nas jest powołany do przyjmowania Słowa Bożego, przyjmowania Jezusa do serca, aby następnie nieść Go wszystkim. Maria przyzywała Ducha wraz z Apostołami w Wieczerniku, także i my, za każdym razem, gdy gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy wspierani przez duchową obecność Matki Jezusa, abyśmy otrzymali dar Ducha Świętego i mieli siłę dawać świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie. Mówię to szczególnie do was, którzy dzisiaj przyjęliście sakrament bierzmowania: niech Maryja pomaga wam być uważnymi na to, czego żąda od was Pan i zawsze żyć i chodzić w Duchu Świętym!"

Ojciec Święty Franciszek (Regina Coeli - 28 kwietnia 2013 )