niedziela, 7 kwietnia 2013

Ojciec Święty Franciszek dokonał swej pierwszej nominacji w Kurii Rzymskiej

Papież Franciszek  dokonał swej pierwszej nominacji w Kurii Rzymskiej. W sobotę 6 kwietnia, Ojciec Święty mianował sekretarzem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. José Rodrigueza Carballo OFM. Wyniósł go równocześnie do godności arcybiskupiej.

O. José Rodriguez Carballo odwiedził Medziugorje w 2007r.

Pochodzący z Hiszpanii 59-letni dziś o. José Rodriguez Carballo odwiedził Medziugorje 8 października 2007 roku. W tym czasie był przełożonym generalnym Zakonu Braci Mniejszych. Przebywał w Hercegowinie od 7 do 10 października.

W Medziugorje w imieniu braci franciszkanów powitał go proboszcz o. Petar Vlasic OFM. Ojciec Generał odbył przyjazną rozmowę z braćmi i podziękował im za wszystko, co robią dla wiernych języka chorwackiego, a także dla wszystkich tych, którzy przybywają do Medziugorje z całego świata szukając bogactwa duchowego, pokoju i nawrócenia. Zachęcił również braci, aby się nie zmęczyli na dobrej drodze. Powiedział również , że spotkania z wiernymi zawsze powinny być poprzedzone duchowym przygotowaniem osobistym i wspólnotowym, co jest bardzo ważnym czynnikiem w tym miejscu modlitwy, które przez cały rok czeka na rzesze pielgrzymów z całego świata.
General pozostał na obiedzie z braćmi. Z tej okazji, proboszcz podarował mu figurę Zmartwychwstałego Zbawiciela, jeden z symboli Medziugorja. W imieniu "Wioski Matki", o Svetozar Kraljevic podarował mu obraz.

„Franciszkanie w Medziugorje, robią wspaniałe rzeczy na chwałę Boga”  

Trzy lata wcześniej  17 listopada 2004 roku w wywiadzie dla radia „Miro. Rodriguez Carballo wyraził chęć odwiedzenia Medziugorja.  Powiedział, że chciałby wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży, o którym słyszał wiele dobrego. Generał Zakonu Braci Mniejszych powiedział, że chce być blisko swoich braci Franciszkanów we wszystkich częściach świata, a także w Medziugorje,  gdzie robią wspaniałe rzeczy na chwałę Boga.
PS Wkrótce tłumaczenie wywiadu z  o.Carballo OFM.