niedziela, 14 kwietnia 2013

Posługujący w Medziugorje o. Miljenko Šteko OFM został wybrany nowym prowincjałem w Hercegowinie.

W Hercegowińskiej Prowincji Franciszkańskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został wybrany nowy Zarząd. Nowym prowincjałem, czyli przełożonym Hercegowińskiej Prowincji Franciszkanów został o. Miljenko Šteko. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego prowincjała - o. Ivana Sesara. O. Miljenko w ostatnich latach posługiwał, jako wikariusz w Medziugorje i jednocześnie pełnił funkcję dyrektora medziugorskiego Centrum Informacji i Radia „Mir” Medziugorje. Do wyboru doszło w czasie obrad Kapituły, które trwały w Mostarze od 9 do 13 kwietnia 2013.

Ciesząc się z wyboru jednocześnie módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju w służbie nowego prowincjała i jego współpracowników.fot: franjevci.info

 O. Miljenko Šteko, OFM – ur. w Tomislavgradzie w 1969 r. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do franciszkanów w prowincji Hercegowina. Po roku nowicjatu podjął studia teologiczne na Wydziale Filozoficznym DI w Zagrzebiu oraz na Uniwersytecie Teologicznym w Bolonii. Pracę magisterską obronił w 2000 r. na Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie, a w 2005 r. otrzymał doktorat z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Papieskim „Teresianum” w Rzymie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w Frohnleiten (Austria) w 1996 r. Pracował w Humacu, Posuszju i Zagrzebiu. W prowincji sprawował służbę Sekretarza ds. formacji i nauki, wychowawcy seminarium, nowicjatu i diakonatu. Przez kilka lat był przewodniczącym Komisji ds. formacji i nauki przy Chorwackiej konferencji przełożonych zakonnych oraz członkiem innych rad i komisji. Od kwietnia 2007 r. był Wikariuszem franciszkańskiej prowincji w Hercegowinie, a obecnie pracuje w Medziugorje jako wikariusz.