środa, 24 kwietnia 2013

Polskie Dni w MedziugorjuPolskie Dni w Medziugorju
 
 
Maryja
 
nauczycielką wiary
 
i miłości Ojczyzny
 

 
Uroczystość Królowej Polski
 
w Medziugorju 2-3 maja 2013
 
Obchodom przewodniczył będzie ks. dr Eugeniusz Derdziuk
 

Program obchodów
2 maja 2013
Godz. 14.20

po Mszy św dla Polaków świadectwo – katecheza ojca Petara Ljubićića

O.Petar Ljubićić od 2 tygodni modli się za Polaków i pragnie dać świadectwo (kapłan, który we wskazanym przez Matkę Bożą czasie będzie razem z widzącą Mirjaną modlił się i pościł przez 10 dni, a 3 dni przed mającym nastąpić wydarzeniem ogłosi światu treść tajemnicy przekazanej widzącej przez Maryję). Miejsce spotkania podane będzie w ogłoszeniach po Mszy św.

Godz. 21.15 - po zakończonej adoracji Najświętszego Sakramentu gromadzimy się wokół figurki Matki Bożej na placu przed kościołem św. Jakuba aby w łączności z Jasną Górą i ze wszystkimi Polakami wyśpiewać Apel Jasnogórski.

3 maja 2013
Godz. 05.00
Wspólna Droga Krzyżowa na Kriżevac w intencjach Matki Bożej i Ojczyzny - Pan Jezus powiedział do św. Faustyny "Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę Moją" Dz.737 (proszę zabrać radyjka, nie możemy używać zewnętrznego nagłośnienia z powodu obecności innych grup językowych modlących się w tym miejscu).

Godz. 12.00

Uroczysta Msza św koncelebrowana ku czci Królowej Polski, Mszę św odprawi i homilię wygłosi ks. dr E. Derdziuk

(bardzo proszę o zgłaszanie się osób chętnych do przygotowania oprawy muzycznej, grających i śpiewających – kontakt email danuta.lis1@gmail.com lub tel +48 512 709 646 lub tel w Medziugorju +387 63 222 988)

Na świętowanie Uroczystości Królowej Polski otrzymaliśmy zgodę i błogosławieństwo o. proboszcza parafii św Jakuba w Medziugorju, o. Marinko Śakota
Zapraszamy wszystkich pielgrzymów
W imieniu organizatorów
Danuta Lis