czwartek, 25 kwietnia 2013

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2013

„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, tylko módlcie się, aż wasze serce otworzy się w wierze tak, jak kwiat otwiera się w ciepłych promieniach słońca. To jest czas łaski, który Bóg wam daje poprzez moją obecność a wy jesteście daleko od mojego serca. Dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i do modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą. Błogosławię was wszystkich moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.