niedziela, 11 marca 2012

W ubiegłym roku w Medziugorju udzielono ponad dwa miliony komunii

Dokładnie 320 uczestników z 16 krajów (Włochy, Irlandia, Anglia, USA, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Portugalia, Brazylia, Francja, Polska, Litwa, Ukraina, Czechy, Słowenia i Chorwacja) zgromadziło się w Medziugorju na tradycyjnym 19-tym międzynarodowym spotkaniu osób prowadzących centra pokoju oraz grup modlitewnych i charytatywnych związanych z Medziugorjem, które trwać będzie do dnia 8-go marca. Medziugorski proboszcz o.Petar Vlašić  powiedział:
 - Witajcie w waszym i naszym Medziugorju. Gdyby nie było również i wasze, nie przybylibyście tutaj. Właśnie z powodu waszego przyjazdu, za kościołem, jak widzieliście, budujemy konfesjonały dla naszych pielgrzymów i kapłanów. Mam nadzieję, że od początku sezonu będą służyć naszym pielgrzymom. Wkrótce zostanie ukończony budynek Centrum Informacji. Dotychczasowe pomieszczenie było za ciasne, a pracowano również w piwnicy, gdzie nie było warunków. Statystyka z ubiegłego roku pokazuje, że w Medziugorju rozdzielono 2, 027, 900 komunii świętych, a koncelebrze na mszach świętych uczestniczyło 41.094 kapłanów.
fot: Glasnik Mira
To jest jak dotąd rekordowy rok pod względem liczby pielgrzymów i udzielonych komunii świętych. To miejsce nie zostało jeszcze ogłoszone sanktuarium. Wierzę, że to się wkrótce stanie, mocno w to wierzę. Osobiście wierzę, że ten rok będzie burzliwy w pozytywnym sensie tego słowa i że, jeśli Bóg da, nasza Matka Niebieska Najświętsza Maryja Panna udzieli nam tej łaski, że Komisja, która pracuje, przedłoży w tym roku pozytywną opinię w Rzymie i zadecyduje, że Medziugorje jest miejscem świętym - sanktuarium.
Zaradź memu niedowiarstwu
Potem odpowiadał na liczne pytania związane z Medziugorjem i swoimi doświadczeniami w kwestii pielgrzymów. Pięć dni trwać będzie to 19-te międzynarodowe spotkanie organizatorów pielgrzymek, osób prowadzących centra pokoju oraz grup modlitewnych i charytatywnych związanych z Medziugorjem. Rozpoczęło się 4-go marca i kończy się 8-go marca. Temat tegorocznego spotkania: "Wierzę Panie! Zaradź mojemu niedowiarstwu!"
Źródło: Marijan Sivrić / Vecernji.ba
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję