piątek, 30 marca 2012

Przesłanie Matki Elviry

Najdrożsi i ukochani przyjaciele. Zostałam bardzo poruszona przesłaniem Ojca Świętego na Święta Wielkanocne! Jest ono dla nas, żyjących we Wspólnocie, bardzo pomocne, ponieważ również i my w tym roku pragniemy uczyć się przeżywać wielki dar prawdziwej przyjaźni z Bogiem oraz przyjaźni między nami.

Łączymy się w tym czasie z wami z wielką radością i życzymy wszystkim dobrego przeżywania okresu postu złożonego z naszych niewielkich wyrzeczeń, ale także wielu bożych niespodzianek. Miejmy otwarte serce na wszystko, co Pan pragnie nam ofiarować! Przeżyjmy więc dobrze ten wyjątkowy okres, okres postu. Kościół przez wszystkie lata prowadzi nas szlakiem śmierci i Zmartwychwstania. Towarzyszy nam w tej podróży prowadzącej do spotkania światłości Zmartwychwstania Pana Jezusa, przechodząc przez jego ból i śmierć dla miłości. Jezus ukrzyżowany, umęczony, upokorzony, poddany naszej niegodziwości, z opuchniętą twarzą.... Stojąc tam, naprzeciw niego, staniemy się lepsi, łagodniejsi, bardziej miłosierni, spokojniejsi, przylgniemy bardziej do miłości. Tego roku spróbujmy przeżyć okres wielkiego postu tak: spójrzmy głęboko do naszego wnętrza, gdyż właśnie tam, a nie na zewnątrz ukryty jest problem. W krzyżu jest prawda. Starajmy się więc być bardziej zjednoczonymi między sobą, słuchającymi siebie wzajemnie, aby, jak wskazał nam Papież, przezwyciężyć w ten sposób wszelkie pokusy złego, które pragnie podziału i zniszczenia życia. W tym szczególnym dla wiary okresie dajmy sobie  więcej czasu na kontemplację krzyża, aby pojąć głęboko ogromną miłość Bożą, która w Jezusie się narodziła, umarła i zmartwychwstała. Zwłaszcza w chwili, gdy ciężary życia nas uciskają i jesteśmy kuszeni aby się zniechęcić i ulec złu, trwajmy pod Krzyżem. Tylko tam znajdziemy pokój dla naszego umysłu, a Jego pokój uzdrowi nas z wielu złośliwości, które tak wiele razy raniły nas w naszej przeszłości. Tylko tam, w Swojej obecności, Jezus nauczy nas stać w ciszy i pojmiemy znaczenie prawdziwej miłości, potrafiącej przemieniać nasze codzienne krzyże w wiarę i w nowe życie. Postarajmy się przeżyć ten okres przemiany będąc zasłuchanymi w Jezusa. On mówi poprzez nasze życie wewnętrzne: dotyka nas, uzdrawia, sprawia, że wzrastamy i dojrzewamy. Musimy tylko utkwić spojrzenie na Tym, który z krzyża kontynuuje kochać i przebaczać, aby dać nam siłę do zmiany.
Niech Pan Życia razem ze Swoją i naszą Matką Maryją da nam wiele radości i pokoju w tym okresie Wielkiego Postu. Niech światło Jego zmartwychwstania prowadzi i wspiera nasze kroki prowadzące do spotkania z Nim.

źródło: Wspólnota Cenacolo


 
Matka Elvira była obecna 2 marca w Medziugorje w czasie objawienia Matki Bożej dla widzącej Mirjany
PS fot: Danuta Lis. Dziękuję