czwartek, 16 lutego 2012

Watykan: badania komisji ds. objawień w Medjugorje do końca 2012 r.Międzynarodowa komisja, powołana przed dwoma laty przy Kongregacji Nauki Wiary celem zbadania domniemanych objawień maryjnych w Medjugorje, kontynuuje swe prace. Zespół, kierowany przez emerytowanego wikariusza diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruiniego, pragnąłby do końca b. r. złożyć raport Papieżowi. To on dopiero oceni, czy można mówić o nadprzyrodzonym charakterze objawień, o których mówi się w tej miejscowości na terenie Bośni-Hercegowiny. Poinformował o tym jeden z członków wspomnianej komisji, kard. Vinko Puljić z Sarajewa, przebywający w tych dniach w Rzymie w związku z przygotowaniami do spotkania Ludzie i Religie. Odbędzie się ono we wrześniu b. r. w Sarajewie. Arcybiskup stolicy Bośni nie mógł jednak powiedzieć nic więcej na temat prowadzonych prac, będąc zobowiązany do zachowania tajemnicy. Medjugorje leży w diecezji Mostar na terenie Hercegowiny, zajmującej południową część tego bałkańskiego kraju.
źródło: Radio Watykańskie