sobota, 25 lutego 2012

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2012 r.

Drogie dzieci!  W tym czasie w szczególny sposób wzywam was: módlcie się sercem. Dziatki, dużo mówicie, a mało się modlicie. Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i niech słowa w nim napisane będą dla was życiem. Zachęcam was i kocham, abyście w Bogu znaleźli swój pokój i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”


Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i niech słowa w nim napisane będą dla was życiem