piątek, 20 stycznia 2012

Wizyta duszpasterska w Polskiej Oazie


Nalepka z wizyty
duszpasterskiej
Fra.Karlo Lovrić
W dniu 10 stycznia 2012 roku po raz pierwszy odbyła się wizyta duszpasterska w Polskiej Oazie w Medziugorju.  Wielu polskich kapłanów ze swoimi pielgrzymami bywało w tym miejscu w minionych latach, błogosławiło dom i mieszkańców. W tym roku wydarzenie szczególne - błogosławieństwo przyniósł kapłan z miejscowej parafii św. Jakuba w Medziugorju. Była modlitwa, fragm. Pisma Świętego, błogosławieństwo i obfite :) kropienie wodą święconą. Podobnie jak mieszkańcy Medziugorja otrzymałyśmy znak szczególny, okolicznościową nalepkę, która zdobi drzwi wejściowe do domu i zaświadcza, że tu mieszkają chrześcijanie. Była herbatka, polska gościnność i rozmowy dla lepszego poznania nowych owieczek w parafii.
Cieszymy się i Maryi dziękujemy za dar przebywania w wybranej przez Nią wiosce.
źródło: Polska Oaza im. Bł. Jana Pawła II w Medziugorje