piątek, 6 stycznia 2012

Słowo z Medugorja

Jak gwiazda prowadziła Trzech Królów do miejsca, w którym przebywał Jesus tak od 30 lat Maryja przychodzi w potężnym świetle z Nieba i pragnie prowadzić nas drogą nawrócenia do Jej Syna. W jednym orędziu, 25 marca 1992 Maryja powiedziała :  
„Drogie dzieci, jak nigdy dotąd wzywam was do życia moimi orędziami i do stosowania ich w praktyce. Przyszłam do was aby wam pomóc i dlatego wzywam was do zmiany życia, gdyż idziecie nieszczęsną drogą, drogą zagłady. Kiedy mówiłam wam nawróćcie się, módlcie się, pośćcie, pojednajcie się, przyjęliście te orędzia powierzchownie. Zaczęliście żyć według nich ale potem odstąpiliście, gdyż było to dla was trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w tym wytrwać, a nie myśleć, że Bóg mnie nie widzi, nie słucha, nie pomaga mi. Tak i wy z powodu nędznych interesów odeszliście od Boga i ode mnie…”- tylko 1 temat z orędzia
Maryja jako Dobra Matka mówi, że przyszła do nas, rozpoczęła z nami drogę do naszego nawrócenia, zatroskana jest o nasze dobro. Oczekuje abyśmy i my też rozpoczęli to, co rozpoczęło Trzech  Mędrców ze wschodu.
Danusia
PS Dziękuję