niedziela, 1 stycznia 2012

Parafia Medziugorje - statystyka z grudnia 2011 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 83.000

Liczba koncelebransów: 1452 (46 dziennie)

W minionym 2011 roku udzielono łącznie:
2 027 900 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 41 094 księży.