sobota, 5 listopada 2011

Wielkie duchowe i fizyczne owoce objawień Matki Bożej w Medziugorje

W ostatnich dniach w Internecie zostały udostępnione statystyki z parafii Medziugorje. Część z nich jest znana z oficjalnej strony parafii. Nie wszystkie statystyki są pełne, ale wszystkie świadczą o licznych owocach, jakie płyną dla całego Kościoła z tej błogosławionej ziemi. Średnio milion rozdanych komunii św. w ciągu roku przypada na ostatnie 30 lat objawień. 532 zgłoszone przypadki cudownych uzdrowień popartych pełną dokumentacją medyczną. 643 powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.

27, 925, 140 – rozdanych Komunii św. *(statystyka nie jest pełna nie obejmuje pierwszych 4 lat od 1981 r.)

540, 000 - zarejestrowanych wizyt kardynałów, biskupów, księży i ​​sióstr zakonnych.

532 – medycznie udokumentowane cudowne uzdrowienia.

520 – powołań do kapłaństwa, jako owoc pobytu w Medziugorje.

123 - powołania kobiet do życia zakonnego, jako owoc pobytu w Medziugorje.

Z całą pewnością zarówno statystyki powołań jak i uzdrowień nie są pełne zawierają w sobie tylko te przypadki, które zostały zgłoszone do Urzędu Parafialnego w Medziugorje.Te statystyki obejmują tylko owoce, które można policzyć. Na tym świecie nie odkryjemy tych niezliczonych wspaniałych owoców, które dojrzewają w ludzkich sercach. Owoców nawróceń, przemiany serc, przystąpienia do sakramentu pokuty często po wielu latach... itd. Wszystkich tych wielkich i małych cudów, które dzieją się w życiu, rodzinach, parafiach i otoczeniu osób, które odpowiedziały na wezwanie Królowej Pokoju, które uwierzyły, zaufały i pozwoliły się prowadzić Matce Bożej.

PS Według Medjugorje Today statystyki zostały potwierdzone przez archiwistkę Parafii Medziugorje – Marije Dugandžić.

* - do końca października 2011 r.