poniedziałek, 28 listopada 2011

Uczczono 11 rocznicę śmierci o.Slavka Barbaricia

W Medziugorju, w czwartek 24 listopada uczczono 11 rocznicę śmierci o.Slavka Barbaricia. Wieczorną mszę świętą w medziugorskim kościele parafialnym za duszę świętej pamięci o. Slavka celebrował ojciec dr Ivan Dugandžić przy udziale 25 kapłanów. O.Ivan powiedział o o. Slavko, między innymi te słowa: „Dziś wspominamy 11 rocznicę śmierci o.Slavka, franciszkanina, kapłana, który najdłużej z nas wszystkich działał w Medziugorju i który najgorliwiej służył w dziele szerzenia orędzi Matki Bożej. Ojciec Slavko był nie tylko nauczycielem postu i modlitwy, ale dla wszystkich sam był  przekonującym przykładem i źródłem inspiracji. On nie musiał kierować pielgrzymów na Wzgórze Objawień, ani na Kriżewac, lecz sam szedł tam jako pierwszy, a inni szli za nim. Dlatego z dumą i wdzięcznością wspominamy śp. o.Slavka  i modlimy się, aby Pan sam był dla niego nagrodą i zapłatą. „Na Kriżewcu tego dnia również wspominano śp.o.Slavka. O godzinie 14 odprawiono Drogę Krzyżową, którą prowadził o.Danko Perutina z udziałem licznie zgromadzonych wiernych. W Matczynej Wiosce założonej przez o.Slavka, zebrali się bracia franciszkanie, siostry zakonne, pracownicy i mieszkający tam podopieczni, jak również członkowie Wspólnoty Ojca Miłosiernego, liczni parafianie i pielgrzymi, by wspólnie uczcić pamięć Zmarłego.  Modlitwę prowadził o.Slaven Brekalo, a po modlitwie wszyscy mogli obejrzeć wystawę prac wykonanych przez podopiecznych z Matczynej Wioski, których tematem było Medziugorje, Matczyna Wioska oraz osoba i dzieło Slavka Barbaricia.(zdjęcia)

Źródło: Parafia Medziugorje

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję :)