piątek, 4 listopada 2011

W Medziugorje nadal wielu pielgrzymów

W miesiącu październiku do Medziugorje przybyli pielgrzymi z całego świata.
Ilość udzielonych Komunii św. była o ponad 100 tysięcy większa niż w analogicznym miesiąc ubiegłego roku. Wśród bardzo licznych włoskich pielgrzymów, pod koniec października i w pierwszych dniach listopada w Biurze Informacji odnotowano duże grupy z Brazylii, Hongkongu, Portugalii, Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Niemiec, USA, Kanady, Francji, Anglii, Indii, Brazylii, Rumunii, Polski, Austrii, Węgier, Czech, Australii, Irlandii, Belgii i Chorwacji. Z tego powodu wieczorny program modlitewny odbywał się przy ołtarzu polowym znajdującym się za kościołem św. Jakuba – jak w okresie letnim.
Źródło: Parafia Medziugorje