poniedziałek, 21 marca 2011

Marija w Stanach Zjednoczonych

Widząca, Marija Pavlović-Lunetti przyjechała 18 marca do „Caritas” w Birmingham (stan Alabama). Według organizatorów jej pobytu pozostanie tam do 23 marca. Marija do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje orędzia dla parafii i świata. Od 1.03.1984 do 8.01.1987 przekazywała je w każdy czwartek, a od stycznia 1987 r. każdego 25 dnia miesiąca.

Tysiące pielgrzymów w tych dniach gromadzi się, aby móc uczestniczyć w tym cudownym spotkaniu z „Królową Pokoju”.  20 marca objawienie ku wielkiej radości zgromadzonych pielgrzymów miało miejsce na polanie. Figura Matki Bożej, przy której było objawienie tonęła w kwiatach i była otoczona palącymi się świecami.
Marija 20 marca 2011 r.
Źródło: Caritas of Birmingham