piątek, 11 marca 2011

List s. Emmanuel z 18 stycznia 2011 r.

18 stycznia 2011
Drogie Dzieci Medjugorja!
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1 – 2 stycznia 2011 r., Mirjana miała comiesięczne objawienie przy Błękitnym Krzyżu w obecności wielkiego tłumu, który przybył, żeby Nowy Rok rozpocząć z Królową Pokoju. Po objawieniu Mirjana przekazała nam następujące orędzie: zobacz orędzie

Na koniec objawienia Mirjana powiedziała do Gospy: „Wszyscy przyszliśmy do Ciebie z naszymi cierpieniami i naszymi krzyżami. Pomóż nam, błagamy Cię!” Wówczas Matka Boża wyciągnęła do nas ręce mówiąc: „Otwórzcie mi swoje serca! Dajcie mi swoje cierpienia! Matka wam pomoże!”

Często Matka Boża mówi „Matka”, gdy powinna powiedzieć „wasza Matka”. Zastanawiające!

2 – 50 powodów do wdzięczności! W naszym domu jest tradycja, żeby na koniec roku napisać do Pana list wdzięczności. Zasadą jest, żeby podać przynajmniej 50 punktów, 50 okazji, kiedy podczas minionego roku dotknęliśmy palcem miłości Pana, Jego łask i Jego pomocy.

W tym momencie nowi zawołają: „50 punktów! Nigdy tyle nie znajdę!” Faktem jest, że mało jest u nas we zwyczaju, żeby dziękować Bogu, jesteśmy bardziej skorzy do tego, żeby Go błagać w naszych potrzebach; czasami Jego dary przyjmujemy jak coś, co nam się należy. Gospa często nam przypomina, jak ważne jest, żeby dziękować Bogu za wszystkie małe i wielkie rzeczy, jakie On nam daje.

Zatrzymajcie się w kościele lub w kąciku, gdzie się modlicie i z pomocą Ducha Świętego przejdźcie przez cały ubiegły rok, a będziecie mieli czym zapełnić kilka stron! Owocem tego aktu wdzięczności jest radość, jak również uleczenie z wielu rozgoryczeń! Ci, którzy chcą swój list wysłać do Medjugorja, żeby został umieszczony przed Matką Bożą, mogą to zrobić (patrz PS. 1). Cudowny prezent dla Niej!

3 – Przynajmniej 3 razy 30 lat! W kolejności chronologicznej 3 istotne wydarzenia, jakie będziemy obchodzić w tym roku:

- 30 lat od narodzin dla Nieba Marty Robin (6 lutego 1981), wielkiej mistyczki francuskiej, której proces jest w toku.

- 30 lat od czasu męczeństwa Jana Pawła II podczas próby zabicia go na placu św. Piotra (13 maja 1981), będzie on beatyfikowany 1 maja!

- 30 lat objawień Matki Bożej w Medjugorju (24 czerwca 1981). Widzimy w Starym Przymierzu, że Bóg przywiązuje wielkie znaczenie do rocznic. Żydzi są narodem pamięci, a Bóg polecił im gorliwie wspominać główne wydarzenia z historii zbawienia. Znaczną większość świąt żydowskich i chrześcijańskich stanowią rocznice. Z tych okazji Bóg udziela szczególnych łask.

Już za swego życia Marta Robin „podróżowała” do tych, którzy byli w rozpaczy i przygotowywali się do samobójstwa. Niech jej żarliwa modlitwa bardziej niż kiedykolwiek kontynuuje to dzieło współczucia w tych czasach, gdy zbyt wielu młodych wybiera raczej śmierć niż życie. „To nie słowa, które myślę, żeby wam powiedzieć, pomogą dziełu Bożemu w was, lecz przede wszystkim moja modlitwa” - powiedziała komuś, kto cierpiał.

Już za swego życia Jan Paweł II napełnił świat Światłem Chrystusa. Przywołujmy jego żarliwą modlitwę! Niech trwa ona bardziej niż kiedykolwiek, żeby ludzi przyciągnąć do Żyjącego Boga i niech powstrzyma ich od wpadnięcia w ręce wroga. Wierzę, że jego beatyfikacja będzie dla świata jak eksplozja duchowa! Niech on nam pomoże zbudować cywilizację miłości i pokonać kulturę śmierci, która niebezpiecznie się szerzy.
A Medjugorje! Co Matka Boża przygotowuje na tę 30 rocznicę? Z tej okazji przygotowała nam niespodziankę... Dla tych, którzy się jeszcze wahają, jest to dobra chwila, żeby przyjechać i zobaczyć, czy objawienia trwają już od ponad 30 lat!?
4 – Nado Cilić odszedł do swego Ojca. Pewnego dnia nasz bardzo drogi przyjaciel nagle nas opuścił. Nado był w swojej wsi znaną osobą, jego wiara wydawała się być jak skała. Urodzony w tych małych gospodarstwach koło Kriżevaca, był wychowywany w trudnych warunkach: Jako dziecko dziennie przebiegał kilometry, żeby się udać do szkoły, czy to padał śnieg, czy było 40°C w cieniu i to bez butów, a nawet nie śmiejąc marzyć, że pewnego dnia będzie je miał. Te rodziny za swego wiernego przyjaciela miały tylko Boga. Modliły się za każdym oddechem. To one przyciągnęły Matkę Bożą, która bardzo wcześnie oznajmiła widzącym: „Wybrałam tę wieś, ponieważ tutaj znalazłam prawdziwych wierzących”.
Nado poznawał Boga wewnętrznie, jego radość nigdy nie matowiała mimo ciężkiej pracy, do jakiej zmuszało go gospodarstwo domowe, prace w polu i codzienne sprzątanie kościoła. Nie chciał porzucić prostoty swego życia, podczas gdy wszyscy inni próbowali otworzyć sklepy lub budować pensjonaty.
Swoje tradycje zachowywał nietknięte, nigdy nie zaczynał posiłku bez modlitwy i pobłogosławienia Boga. W każdą sobotę jego żona i on, kropili wodą święconą dom i jego okolice, ponieważ w Medjugorju nie zaprzestano używania sakramentów jak u nas! Gdy słyszał jak ktoś bluźni Imieniu Bożemu lub Matce Bożej, tracił oddech i cierpiał aż do łez. Kochał Boga z całego serca i gdy miał czas, czytał Pismo św. Mawiał: „Poczytam moją książkę”. Pochłaniał ją i umiał z niej na pamięć całe fragmenty, z których czerpał wielką mądrość. Także głębokie miłosierdzie, ponieważ dawał z tego, co było dla niego niezbędne. Pewnego dnia dowiedział się, że jego żonie i jemu wyrządzono wielką niesprawiedliwość. Mógł interweniować wobec zamieszanych w to osób i wygrać tę sprawę. Ale oświadczył: „Zostawcie to! Bóg widzi! On nas nie opuści!”
Daję to świadectwo w 30. rocznicę, ponieważ trzeba, żebyśmy się modlili za nowe pokolenie w Medjugorju, urodzone w dobrobycie materialnym i które staje wobec wielkich pokus. Niech Pan zachowa ich od zła i wirusa modernizmu. Jan Paweł II prosił kilka osób: „Chrońcie Medjugorje!”
Droga Gospo, nasza ukochana Królowo, jednoczymy nasze serca i nasze głosy, żeby Cię błagać: Niech Twój plan dla Medjugorja w pełni się zrealizuje! Weź każdego z nas za swe narzędzie!

Siostra Emmanuel +

Uwaga: Czy wyciągnęliście swojego towarzysza na rok 2011? Święta, która wybrała Dzieci Medjugorja jest sześcioletnim dzieckiem! Błogosławiona Antonietta Meo z Rzymu, czczona 3 lipca. Naszym zadaniem jest „modlić się o świętość dzieci”.

PS. 1 – Wyślijcie swój list do "Reine de la Paix", BP 2157, F- 06103 Nice cedex, France.