czwartek, 10 marca 2011

Dziś jesteśmy wezwani, by nawrócić się sercem do Boga...


Sugestywny obrzęd posypania głów popiołem wyraża gotowość podjęcia wysiłku nawrócenia – powiedział Papież, przewodnicząc liturgii Popielca u św. Sabiny na rzymskim Awentynie. Sam również przyjął tam ten wymowny znak woli nawrócenia serca. Popiół na jego głowę posypał kard. Jozef Tomko*. Słowacki purpurat jest kardynałem prezbiterem tytułu św. Sabiny. Przed Mszą Benedykt XVI poprowadził do tej bazyliki procesję pokutną z pobliskiego kościoła św. Anzelma. W homilii wskazał na potrzebę głębokiego nawrócenia wszystkich ochrzczonych i ewangelicznego świadectwa dawanego przez nich światu. Potrzebuje on bowiem powrotu do Boga i Jego miłosierdzia.

„Dziś jesteśmy wezwani, by nawrócić się sercem do Boga – powiedział Papież. – Zawsze jesteśmy świadomi, że nie możemy dokonać naszego nawrócenia sami, jedynie naszymi siłami, bo to Bóg nas nawraca. Daje nam On raz jeszcze swoje przebaczenie, zachęcając nas, byśmy do Niego wrócili. Daruje nam wtedy nowe serce, oczyszczone od przytłaczającego nas zła, by dać nam udział w swojej radości. Nasz świat potrzebuje, by Bóg go nawrócił. Potrzebuje Jego przebaczenia, Jego miłości. Potrzebuje nowego serca. Wszyscy mogą otworzyć się na działanie Boga, na Jego miłość. Przez nasze ewangeliczne świadectwo my, chrześcijanie, mamy być żywym orędziem. A nawet w wielu przypadkach jesteśmy jedyną Ewangelią, jaką dzisiejsi ludzie jeszcze czytają. Oto nasza odpowiedzialność, oto jeszcze jeden powód więcej, by dobrze przeżyć Wielki Post: dawać świadectwo życia wiarą światu, który pośród trudności ma potrzebę powrotu do Boga; światu, który potrzebuje nawrócenia– mówił Benedykt XVI.

Źródło: Watykan

* Kard. Jozef Tomko jest członkiem Międzynarodowej komisji w sprawie Medziugorje.

PS. Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011 (Radio Maryja)