piątek, 25 marca 2011

Korona z Gwiazd Dwunastu

W ostatnich dwóch numerach Echa dzieliliśmy się wrażeniami członków Stowarzyszenia Regina Della Pace z ich podróży do Kazachstanu. Nie była to tylko zwyczajna podróż, ale odpowiedź na zaproszenie ks. abpa Tomasza Pety, aby Kazachstan – Oziornoje – stał się jedną z dwunastu gwiazd w Koronie Matki Bożej.
Dla przypomnienia: czym ma być Korona z Gwiazd Dwunastu? Jest to idea utworzenia na całym świecie dwunastu miejsc modlitwy - Wieczystej Adoracji - w intencji pokoju, gdyż prawdziwy pokój można uzyskać modlitwą, a nie walką. Jest to również próba odpowiedzi na orędzie Matki Bożej z 25.09.1995, w którym wzywa nas do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważ kiedy adorować będziemy Jezusa, będziemy zjednoczeni z całym światem. Z jakich miejsc będzie składała się ta Korona, to zostawiamy Opatrzności Bożej i czujnie nasłuchujemy, do czego nas Bóg wzywa.
Pierwszym takim miejscem jest Jerozolima, gdzie została ufundowana do Adoracji cała nastawa ołtarzowa – tzw. Tryptyk, nie tylko monstrancja. Historia tego wydarzenia została opisana na łamach Echa w nr. 252 (Szturm do Nieba) i 254 (Tryptyk Jerozolimski). To tu (biblijne hic) w Jerozolimie, podczas inauguracji Adoracji, Duch Święty tchnął ideę utworzenia Korony. Drugim stało się Oziornoje – Małe Azjatyckie Medziugorje, gdzie od 12 września 2010 trwa ogłoszony Rok Maryjny.
I przyszedł czas na … Medziugorje. Tak, na Medziugorje, dlatego, że to tu (hic) ideą Adoracji Wieczystej w intencji pokoju na całym świecie, podczas adoracji w Oazie Pokoju w dniu 25 rocznicy Objawień, Duch Święty natchnął założyciela Stowarzyszenia. Okazję wydaje się wskazywać i podsuwać samo Niebo – Trzydziesta Rocznica obecności Maryi pośród nas. Tak, właśnie w ten sposób zewnętrzny, aby i po nas został jakiś ślad, pragnijmy uczcić i czynić dzięki Bogu Ojcu za obecność Matki Bożej pośród nas, fundując jako votum monstrancję Niewiasty obleczonej w … bursztyn i diamenty, Niewiasty z Jerozolimy Królowej Pokoju. Pragniemy, aby ten Dar był od wszystkich pielgrzymów z całego świata, a nie tylko Polaków, gdyż Maryja przyszła do wszystkich.
Z całą pewnością obiekty na terenie parafii będą ulegały rozbudowie i przyszłość pokaże, gdzie znajdzie się miejsce na wyeksponowanie na stałe monstrancji, czy może nawet czegoś więcej. Na razie zadawalamy się zgodą oo. Franciszkanów na przyjęcie Vota i, parafrazując słowa Abrahama, ufamy: Bóg upatrzy sobie miejsce (Rdz 22, 8).
Tak samo jak w przypadku Tryptyku, prosimy bardzo o włączenie się w omadlanie dzieła, aby – jak to podkreśla sam twórca Pan M. Drapikowski (twórca bursztynowej sukienki i Votum Narodu dla MB Częstochowskiej) – do Medziugorja i w pozostałe miejsca, zawieźć nie tylko samo materialne dzieło (co prawda bardzo piękne), ale przede wszystkim modlitwę jak największej liczby osób.
Dzieło Korony zakłada jako element główny monstrancję taką jaka jest w Jerozolimie. Dla poszczególnych miejsc, dla których będzie przeznaczona, proponuje się uwzględnienie charakterystycznego elementu danego miejsca. I tak w przypadku Oziornoje jest to sieć z rybami, dla Medziugorja projekt jest w realizacji.
Wszystkich ludzi Medziugorja prosimy o włączenie się w budowanie tego Dzieła w sposób duchowy poprzez modlitwę i materialny, przekazując swój dar na konto Stowarzyszenia: Communità Regina della Pace, ul. Kaszubska 6 lok 1, 26-600 Radom; numery:
Dla PLN: 80 9115 0002 0010 0006 4060 0001
Dla EUR: PL 53 9115 0002 0010 0006 4060 0002 SWIFT CODE: POLUPLPR
Dla USD: PL 26 9115 0002 0010 0006 4060 0003 SWIFT CODE: POLUPLPR
Więcej wiadomości na:
Źródło: Echo Maryi Królowej Pokoju, marzec 2011 r.
Echo Maryi i Medziugorje "Mir" składają wszystkim staropolskie, serdeczne Bóg zapłać !