środa, 17 listopada 2010

Święto Życia

„Kto, jest moim bliźnim?” (Łk 10,29)   
 Czym jest Święto Życia?

To szczególny moment intensywnej , wspólnotowej modlitwy dziękczynnej zanoszonej do Boga w rocznicę narodzin Wspólnoty. 16 lipca 1983 w święto Matki Bożej z Góry Karmel, Matka Evira , otrzymała klucze od „domu macierzystego” w Saluzzo i właśnie tego dnia narodziła się Wspólnota Cenacolo!

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Cenacolo w lipcu 1993r. po raz pierwszy odbyło się Święto Życia. Stało się ono z biegiem lat spotkaniem wiary dla młodych, rodzin i przyjaciół Wspólnoty. I tak każdego roku w lipcu na wzgórze w Saluzzo przybywa tysiące osób z różnych stron świata, tam gdzie Duch Święty poniósł naszą Wspólnotę, aby razem przeżyć cztery dni, wspólnej modlitwy, wsłuchać katechez i świadectw oraz radości ze Zmartwychwstałym, który „ przywraca wzrok niewidomym, jeńcom wolność, a radość smutnym”.


 
„Święto Życia jest wspólną radością z obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Jego zmartwychwstanie staje się żywe : w oczach, uśmiechu oraz rozpromienionych twarzach młodych i ich rodzin. Kiedyś martwych w ciemności zła, a dziś żywych dzięki sile Bożego Miłosierdzia, które jest tysiące razy większe i potężniejsze od naszego grzechu. Pragniemy w tych dniach wszystkim zaświadczyć z radością, że Boże przebaczenie przemieniło nasze życie, odradzając nadzieję.

Matka Elvira

Tegoroczne "Święto Życia" odbyło się od 15- 18 LIPCA 2010 na wzgórzu w Saluzzo (CN) na terenie Domu Matka Wspólnoty Cenacolo

Źródło: Wspólnota Cenacolo

Wspólnota "Cenacolo" w czasie Festiwalu Młodych w Medziugorje

PS. Ojciec Slavko był wielkim przyjacielem Wspólnoty "Cenacolo". Jego psychoterapeutyczne wykształcenie i wychowanie umożliwiły mu pracę z uzależnionymi od narkotyków we Wspólnocie, którą założyła s. Elvira – szczególnie w Medziugorju w Campo della Vita (Pole życia).