wtorek, 2 listopada 2010

Orędzie Matki Bożej z 2 listopada 2010r. Przekazane przez Mirjanę.

Objawienie Matki Bożej dla Mirjany miało miejsce przy Niebieskim Krzyżu i trwało blisko pięć minut. W czasie objawienia padał delikatny deszcz. Matka Boża dała następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Z macierzyńską wytrwałością i miłością przynoszę wam światło życia, by zniszczyło ciemność śmierci w was. Nie odrzucajcie mnie, dzieci moje. Zatrzymajcie się i popatrzcie w siebie i zobaczcie jak jesteście grzeszni. Zobaczcie swoje grzechy i módlcie się o przebaczenie. Dzieci moje, nie chcecie zaakceptować tego, że jesteście słabi i mali, a możecie być mocni i wielcy wypełniając wolę Bożą. Dajcie mi wasze oczyszczone serca, abym mogła je opromienić światłem życia, moim Synem. Dziękuję wam."(Medziugorje)

PS...bardzo, bardzo dziękuję!