niedziela, 10 października 2010

Zdrowaś Maryjo w języku hebrajskim

SZALOM LACH MIRIAM - Zdrowaś Maryjo ( Pokój Tobie, Maryjo! )SZALOM LACH MIRIAM - Zdrowaś Maryjo ( Pokój Tobie, Maryjo! )

MELEAT HA-CHESED - pełna łaski
ADONAJ IMACH - Pan z Tobą
B'RUCHA AT BANASZIM - błogosławionaś Ty między niewiastami
UWARUCH - i błogosławiony
P'RI BITNECH JESZUA - Owoc Twojego łona -Jezus
MIRIAM HA-KDOSZA - święta Maryjo
EM HA-ELOHIM - Matko Boża
HITPALELI - módl się
BAADENU - za nami
HA-CHOT'IM - grzesznymi
ATA - teraz
U-WISZ'AT - i w godzinę
MOTENU - naszej śmierci

AMEN

Źródło: HebrajscyKatolicy