niedziela, 10 października 2010


Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II


Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi,ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,o którą prosimy z nadzieją,że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.